Ga naar de inhoud

Kennismaking met een gemengd bedrijf met bio en LEF-verkoop.

Bavo Verwimp werkt bij de Vlaamse landmaatschappij en boert sinds 2008 halftijds op een pachthof. Van zijn vader nam hij vleesvee over van het type Blonde d’Acquitaine. Hij bracht wel het aantal van 90 tot 30 terug. Daardoor werd een gemengd bedrijf mogelijk. Uit de akkerbouw brengt Bavo vooral de aardappelen in de korte keten. Hij startte ook met groenteteelt en die liggen al in de hoevewinkel onder Biogarantie-label.

Bavo heeft een groot gezin en een buitenhuis werkende vrouw. Hij is te beschouwen als een nieuwe man. Waarom heeft hij de specialisatie van zijn ouders niet voortgezet?

Hij is voorstander van een nieuwe economie omdat de huidige economie niet werkt. Ook wil hij bio- en  ecologische landbouw zelf waar maken. Dat samensporen van economie en bio heeft hem geleerd dat de wetten van de markt ook voor de bio-afzet gelden. Al is de vraag voor bio nog betrekkelijk laag, toch overtreft ze nog het aanbod. Als er meer boeren op de kar springen, dan botsen ze ook op de grens van de vraag. Vanaf het moment dat er één aardappel of krop sla te veel is, dalen de prijzen.

Bavo kiest voor de korte keten omdat ook voor bio de gewone prijsvorming geldt.  Hij wil als boer niet het kleinste deel van de koek na verkoop, transport, verwerking, groothandel, opslag, verkoop. Hij levert rechtstreeks aan voedselteams en heeft een hoevewinkel.

Dat is ook niet evident. De meeste mensen vergelijken prijzen, niet alleen tussen conventioneel geteelde en biologisch geteelde, maar ook tussen bio-producten in de supermarkten en die van ons. De meerwaarde voor agro-ecologie nemen ze zelden of nooit in rekening. “Maar – wonder boven wonder – onze hoevewinkel staat vol, niet alleen met koopwaar, maar ook met klanten die bereid zijn een eerlijke prijs te betalen.”
Tussen haakjes, er worden ook fairtrade-producten verkocht.

De hoevewinkel is echt een winkel op de boerderij zelf, maar De Kijfelaar levert ook op bestelling in een tiental afhaalpunten. Er is ook verkoop van bijvoorbeeld graan aan andere bioboeren. Geen afzet in de lange keten.
Al die economische keuzes zijn een gevolg van Bavo’s overtuiging dat schaalgrootte, zowel macro- als micro-economisch, het uitgangspunt moet zijn.

Meer info: de Kijfelaar