Ga naar de inhoud

CSA is de afkorting voor Community Supported Agriculture. Een gemeenschap steunt de plaatselijke boer. De mensen betalen vooraf om zelf te komen oogsten. Dat is win-win: de klant is zeker van zijn verse groenten en de boer heeft een eerlijk inkomen.

CSA is meer dan een zelfplukveld of -boomgaard, waar je betaalt wat je juist geoogst hebt. Bij CSA betaalt de klant vooraf, per seizoen of per jaar, hetzij voor een groentemand, hetzij om op de boerderij zelf te komen oogsten. Voor de boer betekent dat: zekerheid van inkomen.

Bij CSA gelden enkele afspraken: de klant oogst alleen voor eigen gebruik en alleen wat rijp is (de boer zet meestal vlaggetjes). De klant kan voorkeuren en suggesties geven zodat de boer soorten, hoeveelheden en tijdstip in het teeltplan kan inwerken.

Ook op langere termijn is er samenspraak, bijvoorbeeld over investering en uitbreiding. Dan is extra steun nodig in
de vorm van kennis, arbeid, administratie, contacten met overheid en geld.

Als de gemeenschap bestaat uit mensen die in de buurt van de boerderij of het veld wonen, dan zien zij die als hun boerderij. Een netwerk van zulke buurtboerderijen kan uiteindelijk leiden tot een nieuwe vorm van landbouw.
Een nabije, gemeenschaps-landbouw, in de zin van voedselvoorziening voor de plaatselijke gemeenschap. Of om het op z’n Engels te zeggen: Farm Supported Communities.

 

“De moeilijkheid is grond te vinden, het liefst dicht bij de bebouwde kom. Ik weet het, “zelfoogst” is niet het kernstuk van CSA. Ik werk dan ook met groentemanden. Maar ik zou liever hebben dat mijn leden ook meer contact met elkaar hebben”
Souliman Diraa, Het vrije veld; Zutendaal

“De kunst bestaat erin seizoensgroente te telen. Niet alleen maar sla in het voorjaar. Niet alleen maar kool in de herfst. En het liefst ook nog iets na de eerste nachtvorst.”
Jen Nold, De Witte Beek, Bierbeek

” Kinderen weten soms beter dan hun ouders waar de rucola staat of welke kerstomaatjes de lekkerste zijn. Ze kunnen ook spelen op onze natuur-speeltuigen. Een nadeel: we horen vaak kinderen huilen … omdat ze nog niet naar huis willen.”
Jonas Vleugels, De Wakkere Akker, Herent

“Een CSA-bedrijf wordt ondersteund door een gemeenschap. Maar het geldt ook andersom. Mensen komen elkaar tegen bij het oogsten, tijdens feesten en werkdagen. De CSA boerderij wordt een levendige plaats, een ‘ontmoetingsplaats’, een nieuwsoortig café!”
Tim Meys, tLekkerland, Puurs