Ga naar de inhoud
Boerenmarkt

Is eerlijke handel ook hier mogelijk? Zodat boeren hier een eerlijke prijs krijgen voor kwaliteitsvol lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel? Hoe verzoenen we streekproducenten met consumenten in Brussel?

Neem deel aan het gesprek op Boerenstijddag!

Organisatie: Wervel vzw & Associations 21

Waar? Mundo-B, Brussel (conferentiezaal en Fair Trade zaal)
Wanneer? 13-17u

Schrijf je nu in, want het aantal deelnemers is beperkt

Je kan er ook de fototentoonstelling van de Braziliaanse savanne (Cerrado) bekijken, die de verwoesting aanklaagt door rooflandbouw voor soja- en suikerrietteelt. De foto’s en tekst illustreren de oneerlijke handelspraktijken. Hoog tijd voor lokale eerlijke handel!

Programma

  • 13u: Onthaal en bezoek stands & fototentoonstelling
  • 13u30-15u30:  Ronde tafelgesprek met inbreng van het publiek en met simultaanvertaling.

Inleiding tot debat: wanneer kan men spreken van een eerlijke en rechtvaardige prijs? Is er naast een kostendekkende prijs met al dan niet meer aandacht voor milieu-, diervriendelijke en sociale criteria, nog plaats voor een eerlijk loon voor de producent? Is het een kwestie van onwetendheid van de consument? Kan/wil hij meer betalen als hij weet welk loon de producent krijgt en welke duurzame criteria werden ingevuld? In hoeverre is het mogelijk deze criteria op te nemen bij het vastleggen van de prijs? De prijs duidt de grenzen van de verschillende partijen betrokken in het compromis aan. Hoe kunnen de verschillende schakels in de voedselketen hun kosten dekken, zonder dat de winst van de ene een menswaardig bestaan voor de andere belet? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen en dus ook de minst begoeden, in staat is producten te kopen die lokaal, ecologisch en eerlijk geproduceerd zijn?

13u30 – Inleiding:

  • Inleiding tot het debat: Antoinette Brouyaux, Associations 21
  • stand van zaken in het Brussels hoofdstedelijk gewest: is onze voeding duurzaam? Catherine Rousseau, vertegenwoordigster van d’Evelyne Huytebroeck, Minister voor leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • Voorstelling Wervelcampagne voor meer producten met LEF: Lokaal, Ecologisch en Fair. Veerle Devaere, Wervel.

14u: Getuigenissen:
Elke spreker wijst knelpunten aan, hoe hij/zij eerlijke productie, handel en prijs nastreeft, en geeft ons inzicht waar er nog werk aan de winkel is.

  1. Producenten: Chris Derudder duurzame traiteur, Jean-Pierre De Leener bioboer uit de rand van Brussel, Roland Dejaeghere producent van o.a. biologische kempkoekjes.
  2. Verwerkers en distributeurs: Maarten Roels van Abattoir nv, Coprosain (SR), Mieke Lateir van Biosano, Corentin Dayez van Oxfam Wereldwinkels, Erwin Schopges van Fairebel.
  3. Maatschappelijke organisaties en netwerken: Brigitte Grisar van de  Federatie van Maatschappelijke Diensten, Rob Renaerts van RABAD (Netwerk van Brusselse actoren voor duurzame voeding), Anaïs Le Troadec van SAGAL, Sébastien Kennes van Rencontre des Continents (en hun project « maîtres en cuisine écologique et politique »).

15u: Debat met publiek:
Aansluitend op deze getuigenissen: wat kunnen we veranderen, waar leggen we de prioriteiten?  Analyse van bestaande initiatieven waar de burger niet enkel een “consument” is maar een actieve participatieve rol (consum’actor) speelt, hetgeen toelaat om redelijke prijzen te stellen voor biologische producten afkomstig van een eerlijke handel: korte keteninitiatieven (bijv.SAGAL, Solidaire Aankoopgroep of Voedselteams) of initiatieven mede gebaseerd op vrijwilligerswerk (bijv. Oxfam Wereldwinkels). In hoeverre kunnen deze niche-modellen omgezet worden naar een ruimer publiek? Welke andere antwoorden kunnen wij de doorsnee-consument aanbieden?

15u30-16u: Pauze – bezoek tentoonstelling en stands

16u-17u: conclusies/aanbevelingen
Bespreking in 2 groepen:

  1. Veerkracht: hoe kunnen we weerstand bieden aan de overheersende (ver)markt(ing)regels en welke initiatieven kunnen we ontwikkelen om gedragsverandering te verkrijgen?
  2. Hoe kunnen we in de 3 regio’s (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) samenwerken om duurzame voeding voor de Brusselaars mogelijk te maken waarbij boeren uit de streek een eerlijk loon krijgen?

Voor de twee groepen: Wat moet er veranderen in het Brussels beleid?

Deze activiteit heeft de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Conferentiezaal en Fair Trade zaal