Ga naar de inhoud

In Nederland verliest melkquotum in een ongekend snel tempo zijn waarde. De prijsval is de laatste dagen zo groot dat het productierecht dit jaar inmiddels al 30 procent van zijn waarde is kwijtgeraakt. "In Vlaanderen loopt het nog zo geen vaart, maar toch stevenen we af op een prijsdaling", reageert Eddy Leloup van Boerenbond. "De quotummarkt is volop op zoek naar een nieuw evenwicht".

Dinsdag brak de Nederlandse quotumprijs door de grens van 35 euro per kilo vet. Dat komt overeen met een prijs van 1,46 euro per kilo melk. De quotumprijs heeft daarmee zijn laagste niveau bereikt sinds het voorjaar van 1997. Het historische dieptepunt dateert van 21 januari van dat jaar. Toen werd een quotumprijs van 31,87 euro per kilo vet genoteerd. De prijsval werd afgelopen zomer ingezet en is de laatste weken in een stroomversnelling gekomen.

Vooral na de publicatie van een LEI-rapport over de toekomst van de melkquota is de prijs voor het productierecht sterk gedaald. Ook het advies van landbouwminister Veerman aan de melkveehouders om terughoudend te zijn met investeringen in melkquotum lijkt effect te hebben op de prijsvorming. In januari van dit jaar betaalden de Nederlanders nog ruimt 50 euro per kilo vet. Een jaar geleden was dat 54 euro, een record. Achtergrond van de prjisdaling is de op handen zijnde afschaffing van de quotumregeling in de Europese Unie tegen 2015.

"In Vlaanderen is de prijsdaling nog niet ingezet, maar de quotummarkt ligt wel stil", zegt Eddy Leloup van Boerenbond. "De recente berichten uit Nederland en het stappenplan van onze Vlaamse landbouwminister hebben een afwachtende houding gecreëerd bij de Vlaamse melkveehouders die melkquotum willen bijkopen. Toch blijven de verkopers vasthouden aan hoge prijzen. Dit leidt tot immobilisme. Het lijkt mij dan ook logisch dat we net zoals in Nederland afstevenen op een prijsdaling".

Bron: VILT