Ga naar de inhoud

Wervel is, net als de Nederlandse Akkerbouwvakbond (zie persbericht NAV), blij met de steun van het Europees Parlement voor de teelt van eiwitgewassen in de EU.  De voedselvoorziening in de EU was één van de hoofddoelstellingen van het Europees landbouwbeleid van bij de start, maar wat betreft eiwitten verwaterde deze doelstelling compleet en werden we afhankelijk van import. Voor de eiwittransitie die Wervel nastreeft, is naast meer eigen eiwitproductie voor veevoeders, ook een verschuiving in consumptie van dierlijk naar meer plantaardige eiwitten cruciaal.