Ga naar de inhoud
Frank Shelfhout - Foto Copyright Marco Mertens

Aanleiding

Vijftien jaar teelden Frank en Chris in Bornem jaar na jaar 7 ha bloemkool en 2 ha prei met de te verwachten ziekten en plagen tot gevolg. Bovendien werd de prijs zo laag dat alleen uitbreiding voor een degelijk inkomen kon zorgen.

Omschakeling naar bio met vruchtwisseling

Niet zo lang geleden schakelden zij om naar bio mét vruchtwisseling. Een sleutelelement daarin was de invoering van grasklaver in de teeltwisseling, met gunstige effecten voor een betere structuur, waterhuishouding en vruchtbaarheid van de bodem en bovendien als groenbemester voor de andere teelten.

Schaalvergroting niet meer nodig

De grasklaver neemt nu meer dan de helft (5 ha) van de oppervlakte in, maar verloren ruimte is dat helemaal niet, integendeel. De opbrengstteelten doen het des te beter: 1,6 ha prei, 2,5 ha bloemkool en 0,8 ha spinazie. Die zijn intussen bio-gecertificeerd en halen een betere prijs.