Ga naar de inhoud

Uit Vilt

Wat hebben supermarkten en benzinestations gemeen? Beide zijn steeds meer geïnteresseerd in hetzelfde product: landbouwgewassen. De supermarkten om er voedsel van te maken, de benzinestations om ze tot biobrandstof te verwerken. In De Tijd staat journalist Carl Pansaerts even stil bij de productie van biodiesel en bio-ethanol nu in de Kamer het wetsontwerp voor biobrandstoffen is goedgekeurd.

"We krijgen alleen maar het positieve verhaal van de biobrandstoffen te horen", stelt Pansaerts vast. Ze zorgen voor een verminderde CO2-uitstoot en zijn dus belangrijk in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Zij verminderen onze afhankelijkheid van de peperdure olie uit het woelige Midden-Oosten. Zij creëren binnenlandse banen en kunnen het inkomen van de boeren gevoelig opkrikken.

Maar de medaille heeft ook een keerzijde. De boeren hebben nu al problemen om de wereldbevolking te voeden. Dat wordt nog moeilijker als een steeds groter deel van de oogst naar de productie van biobrandstoffen gaat, aldus Pansaerts. De VS verwerkten in 2004 circa 32 miljoen ton maïs tot ethanol, een biobrandstof. Die hoeveelheid kan 100 miljoen mensen een jaar lang voeden. In 2004 gebruikte Brazilië nog slechts de helft van zijn suikerriet voor de productie van suiker. De andere helft diende voor de aanmaak van ethanol.

Op termijn dreigt een strijd om landbouwgewassen los te barsten tussen voedsel- en brandstoffenproducenten. Maïs die op eender welke dag op de wereldmarkt wordt aangeboden, kan eindigen op de rekken in supermarkten, maar evengoed in de brandstoftank van een auto. Dat geldt ook voor tal van andere gewassen. Er dreigt volgens Pansaerts concurrentie tussen het rijke, autorijdende Westen en de arme voedselconsumenten voor dezelfde landbouwproducten.

Naarmate de prijs van fossiele brandstoffen stijgt, wordt het bovendien aantrekkelijker gewassen voor de productie van biobrandstoffen te produceren. Dat kan de druk op het milieu doen toenemen, wat een bedreiging vormt voor de biodiversiteit. De honger naar biobrandstoffen bedreigt de tropische wouden van Brazilië en Zuidoost-Azië. De eerste tekenen zijn al zichtbaar. Stukken Amazonewoud maken plaats voor de aanplanting van suikerriet voor de productie van ethanol, weet Pansaerts.