Ga naar de inhoud

Soja vervangen door lokaal geteelde eiwitten in veevoeder?
Distributiesector speelt sleutelrol!

De problematiek van de grootschalige sojateelt ligt Greenpeace en Wervel na aan het hart. Aanvankelijk vooral geconcentreerd in het zuiden van Brazilië, heeft deze teelt zich zeer snel uitgebreid naar het Amazonewoud. Dat is het grootste tropische regenwoud ter wereld en van groot belang voor de biodiversiteit. Door hun aanwezigheid in deze regio promoten multinationals zoals Cargill en Monsanto de verdere uitbreiding van soja-aanplantingen, daarin aangemoedigd door de Europese agro-industrie.

In 2004-2005 was al 1,2 miljoen hectare soja aangeplant in het Amazonewoud. De impact hiervan? Ontbossing vaak vergezeld gaande van bosbranden en een ernstig verlies aan biodiversiteit; intensief gebruik van pesticiden met vervuiling en vergiftiging tot gevolg. Wanneer genetisch gemanipuleerde soja wordt gebruikt, komt daar nog eens een verminderde bodemvruchtbaarheid bovenop, net als een toegenomen resistentie van onkruiden tegen pesticiden.

De grootschalige sojateelt draagt ook niet bij tot meer welzijn voor lokale gemeenschappen en inheemse volkeren. Integendeel, kleine boeren worden nogal eens met geweld van hun land verdreven. Op de grootschalige sojaplantages zijn de arbeidsomstandigheden vaak erbarmelijk, soms is er zelfs sprake van slavernij. Net zoals in Argentinië gaat de uitbreiding van de sojateelt ten koste van de lokale voedselproductie.

Hoeft het nog gezegd: de Europese vraag naar soja in veevoeder stimuleert de verdere uitbreiding van soja-aanplantingen. In 2003 werd 70% van de Braziliaanse soja geëxporteerd. Ook het merendeel van de wereldwijde sojaproductie is bestemd voor veevoeder. Europa is tot op vandaag één van de belangrijkste invoerders ter wereld van soja. Greenpeace en Wervel voeren al meerdere jaren campagne rond genetisch gemanipuleerde organismen (ggo’s). In België heeft de distributiesector een belangrijke bijdrage geleverd aan het bannen van ggo’s uit de winkelrekken. Ook zijn al stappen vooruit gezet rond het weren van ggo’s uit het dierenvoeder van kippen, varkens, rundvee en vis. Maar ondanks al deze inspanningen,
blijven ggo’s onze voedselketen binnendringen. We kunnen hier iets aan doen. Vorig jaar nog lanceerde Greenpeace een rapport over het vervangen van (genetisch gemanipuleerde) soja in het voeder van melkvee door de lokale teelt van gras en klaver. Daar ligt een groot potentieel.

De distributiesector vormt een belangrijke schakel in de ganse voedselketen. Daarom ook verwachten Greenpeace en Wervel van de sector een engagement. Meer concreet vragen wij van FEDIS en van de distributiesector een duidelijk standpunt en concreet stappenplan, met volgende elementen:
● verder zetten van het werk rond ggo-vrij dierenvoeder;
● stappen zetten om te garanderen dat geen Amazonesoja wordt gebruikt;
● initiatieven nemen om het vervangen van soja door lokale teelten mogelijk
te maken.