Ga naar de inhoud

Na overleg met de landbouworganisaties en de zuivelindustrie heeft Vlaams landbouwminister Yves Leterme (CD&V) beslist om de komende maanden in gezamenlijk overleg met de betrokken partijen een strategisch plan uit te werken voor de melkquotumregeling. "De huidige quotumregeling loopt af eind maart 2015, en we gaan ervan uit dat die door Europa niet meer verlengd zal worden. Het is de bedoeling om melkveehouders voor te bereiden op die beslissing en om hen tot zolang maximale beleidstransparantie te bieden", aldus Leterme in een gesprek met VILT.

Het melkquotum is een verhandelbaar productierecht dat in 1984 door Europa werd ingevoerd om de zuivelmarkt te stabiliseren en productieoverschotten weg te werken. In principe blijft de regeling zeker tot 2015 bestaan. Door de vrijere wereldhandel en de afbouw van het Europese zuivelbeleid wordt de bestaansreden van de quota steeds verder ondergraven. Als het van de Nederlandse landbouwminister Cees Veerman afhangt, wordt bij de tussentijdse evaluatie van het Europees landbouwbeleid in 2008 al beslist om de quota vervroegd af te schaffen.

"We betwijfelen of daarvoor in Europa een meerderheid te vinden is", zegt Leterme. "Vlaanderen kiest ervoor om met een strategisch plan de beleidswijzigingen voor de overgangsperiode tot 2015 duidelijk te plannen. Dat moet landbouwers toelaten om de juiste beslissingen inzake investeringen te nemen". Gedurende dit melkjaar zal samen met de sector aan een Vlaamse beleidvisie gewerkt worden.

Wijzigingen moeten er voor 2007 niet verwacht worden. “Ik begrijp dat heel wat melkveehouders uitkijken naar een nieuwe versoepeling van de quotaregeling, maar het lijkt mij beter even te temporiseren om een goed plan voor een langere termijn te kunnen uitwerken". In het verleden werd de quotumregeling jaarlijks gewijzigd zonder dat melkveehouders veel tijd hadden om zich hierop voor te bereiden.

"Nu zullen in een beleidsprogramma de wijzigende beleidsprincipes vastgelegd worden tussen de melkveesector en de overheid. De quotaregeling zelf zal dan conform de afspraken stelselmatig in de tijd aangepast worden. Uiteraard zullen de uitgestippelde beleidslijnen permanent geëvalueerd worden, maar de grote lijnen zullen voor iedereen duidelijk zijn", besluit Leterme.