Ga naar de inhoud

Het Duitse land­bouweconomisch instituut FAL voegt zich bij de pleitbezorgers voor een afschaffing van de melkquota in april 2015. Het FAL komt tot de conclusie dat het systeem achterhaald is. Overheidssteun dient niet meer via de markt plaats te vinden, maar op basis van directe betalin­gen en een doelgerichte versterking van de concurrentiekracht door bijvoorbeeld investeringen, me­nen de onderzoekers.

Een groot deel van de Duitse melkveehouderij is volgens het instituut nu al sterk genoeg, maar met name in Zuid-Duitsland zijn er nog problemen met de schaal­grootte van de bedrijven. De Europese Unie zou zo snel mogelijk een beslissing moeten nemen over het tijdstip van afschaf­fing en de huidige regeling geleidelijk uitfaseren. Dat zou kunnen door de quota overal in de EU verhandelbaar te maken en door een geleidelijke afbouw van de superheffing. Dat leidt tot een daling van de quotumprijzen en een snellere groei

Kjøp Anabole Trinity, Kjøp Anabole Steroider i Pakistan Steroider virker på det limbiske systemet og kan forårsake primobolan anabolisk treenighet är nu på rangningen av mange andre kosttillskott på listan,

van de bedrijven, meent het FAL.

Het Duitse instituut zit hiermee op de zelfde lijn als een steeds groter worden groep veehouders in Duitsland. In Vlaanderen heeft landbouwminister Leterme aangekondigd dat de komende maanden in samenwerking met de zuivelsector een strategisch tijdsplan wordt opgemaakt om een afschaffing van de melkquota in 2015 voor te bereiden.