Ga naar de inhoud

Volgens een Amerikaanse analyse levert biodiesel uit soja meer mileuvoordelen en meer energie op dan bio-ethanol uit maïs. In ieder geval zullen de biobrandstoffen de fossiele brandstoffen maar voor een beperkt deel kunnen vervangen, anders brengen ze de voedselvoorziening in het gedrang, schrijven Jason Hill en zijn collega’s van de universiteit van Minnesota in het wetenschappelijke blad Proceedings of the National Academy of Sciences.

De wetenschappers maakten naar eigen zeggen een volledige energiebalans, rekening houdend met de energie die nodig is om het plantenzaaigoed te kweken, om de landbouwmachines te maken en aan te drijven, om mest en pesticiden te maken en om de gewassen te oogsten, transporteren en verwerken.

Uit de resultaten blijkt dat biodiesel 93 procent meer energie levert dan erin is geïnvesteerd. Een dergelijke winst is mogelijk doordat de landbouwgewassen energie opslaan uit zonlicht, en die wordt niet als te investeren kosten gerekend. Bio-ethanol levert maar 25 procent méér energie dan geïnvesteerd bij de productie.

Volgens de wetenschappers is de omzetting van soja naar brandstof efficiënter dan de productie van bio-ethanol uit maïszetmeel, wat een vergistingsproces inhoudt. De landbouwproductie van biodieselproductie vereist per eenheid geleverde energie minder stikstof, fosfor en pesticiden dan bio-ethanol uit veeleisende maïs.

In België wordt biodiesel in de eerste plaats van koolzaad gemaakt en bedrijven willen ook bio-ethanol maken uit andere grondstoffen dan maïs. Maar die mogelijkheden hebben Jason Hill en co. niet opgenomen in hun analyse.

Bron: De Standaard