Ga naar de inhoud
Image

Lees of download ons sojafoldertje

Bevrijde Wereld en WERVEL zetten de sojaketen in het Waasland neer.Van Latijns-Amerika tot in Afrika zijn de gevolgen zichtbaar:Regenwoud en savannes moeten wijken voor enorme sojavlaktes, met een dramatisch verlies aan biodiversiteit als gevolg. Meer dan 80% van de oogst wordt verwerkt voor onze intensieve veeteelt. De overschotten daarvan worden aan wegwerpprijzen gedumpt op buitenlandse markten. Ontwikkelingslanden zijn dus de dupe: hun eigen landbouweconomie wordt systematisch ondermijnd.


Op de Grote Markt van Sint-Niklaas (16 & 17 oktober) en van Lokeren (20 oktober) wordt de soja-keten in beeld gebracht in 4 tenten.

1750 leerlingen uit het 5de en 6de middelbaar doorlopen het traject, dat ongeveer 1u20 min duurt. Vanuit Latijns-Amerika, waar massaal wordt ontbost voor de sojateelt, volgen de jongeren het spoor van de sojaboon naar Europa, waar ze kennismaken met de impact van de intensieve veeteelt. Soja wordt omgezet in zuivelproducten en vlees en komt zo terecht in Afrika. Boeren daar worden geconfronteerd met de invoer van veeteeltoverschotten uit Europa, die een aantal lokale landbouwteelten verstikken. De slottent geeft een overzicht van een aantal organisaties die werken aan alternatieven: organisaties in ontwikkelingssamenwerking die werken aan lokale landbouwontwikkeling; milieu-organisaties die zich inzetten voor minder schadelijke alternatieven; en organisaties die hier bewust kiezen voor streekgebonden landbouw en zo deze keten willen doorbreken.

Deelnemende scholen uit Sint-Niklaas zijn Berkenboom, O.L.Vrouw Presentatie, Koninklijk Atheneum, de Broedersschool, VTS (+ Biotechnisch Instituut) en de Heilige Familie. In Lokeren doen O.L.Vrouw Presentatie, VTS, Sint-Lodewijk en het Koninklijk Atheneum (+ Kon. Technisch Ateneum) mee.

De actie voor volwassenen

Bevrijde Wereld en Wervel organiseren een etentje in het kader van het thema “soja”. Geen  standaardmaaltijd maar een vegetarisch driegangenmenu met producten uit de Vlaamse familiale landbouw. Elke gang wordt afgewisseld met informatieve kortfilmpjes over Noord en Zuid.

Praktisch

Jongerenactie: 16 & 17 oktober (Grote Markt Sint-Niklaas), 20 oktober (Grote Markt Lokeren)

Op de Grote Markt van Sint-Niklaas voorzien we een persmoment met de kans om het traject geheel of gedeeltelijk te volgen op maandag 16 oktober vanaf 13u45. Contactpersonen voor alle afspraken:

·         Bart Meylemans,  Tel. 03 7772015, GSM 0477 261187, E-mail bart.meylemans@bevrijdewereld.be of Charlotte Denolf,  Foto’s worden bezorgd op vraag en zullen vanaf 16/10 ter beschikking zijn.

·         Charlotte Denolf, Tel. 03 7772015, GSM 0476 970962, E-mail charlotte.denolf@bevrijdewereld.be .

Volwassenenactie Op zondag 15 oktober, woensdag 18 oktober en zaterdag 21 oktober telkens om 19u in het Vlaamsch Bierhuis, Mercatorstraat 3 te Sint-Niklaas. Voor de prijs van 15 Euro krijg je drie gangen en één drankje. Een plekje reserveren kan bij Bevrijde Wereld, 03 7772015 of per mail bij charlotte.denolf@bevrijdewereld.be

Waarom soja?

Het woord “soja” roept bij de gemiddelde Vlaming wellicht het beeld op van de typische vegetarische kost in natuurvoedingswinkels. Dit is niet helemaal terecht, want ook wie geen tofu en tempeh, sojapudding of sojamelk consumeert, kan niet om de soja heen. Meer dan 80 % van de soja die Europa invoert, is bestemd voor veevoer, vooral voor kippen, varkens en vissen. Jaarlijks importeert de EU 39 miljoen ton soja, vooral uit Brazilië en Argentinië. Daar zien we de enorme sojavlaktes toenemen met een dramatisch verlies aan biodiversiteit als gevolg. De laatste 3 jaar werd er in Brazilië alleen al 70 000 km² ontbost. Dat is meer dan tweemaal de volledige oppervlakte van België die verdwenen is voor veeteelt en soja. De lokale kleinschalige boeren uit de regio’s krijgen weinig van de voordelen van deze teelten te zien, en worden soms verdreven van hun gronden. En dat terwijl in Brazilië nog altijd meer dan 30 miljoen mensen honger lijden.

En wat heeft die soja-import dan als gevolg in België? Terwijl de eiwitten voor het veevoeder van over de oceaan worden aangevoerd, wordt de aanvullende energie geleverd door maïs. Vandaar het ontstaan van de monotone maïsvelden. Grote hoeveelheden eiwitrijke soja komen via de mest van varkens, kippen en koeien op onze bodem terecht. De maïs neemt wel veel mest op en kan zelfs overbemesting verdragen. Maar, te veel is te veel voor bodem en water.

Door de invoer van soja moeten we zelf ook veel minder veevoeder produceren. Dat betekent dat er grond vrijkomt voor nog meer vee én andere teelten. Het vlees en de melkpoeder voeren we goedkoop uit. Een voorbeeld daarvan is de export van gesubsidieerd Europese melkpoeder terug naar Brazilië, en ook naar West-Afrika. De gevolgen hiervan voor de Senegalese melkveehouder en consument zijn te lezen in het artikel ‘Bevrijde Wereldpartner Gadec verkozen tot infopartner 11.11.11’ op de website van Bevrijde Wereld ( www.bevrijdewereld.be ).

Gelijkaardige voorbeelden, zoals de uitvoer van uien is dan weer het verhaal dat 11.11.11 dit jaar met zijn campagne brengt ( www.11.be )

Een woordje over de organisatoren

Bevrijde Wereld is een NGO voor Ontwikkelingssamenwerking uit Sint-Niklaas. Bevrijde Wereld werkt met een 25-tal lokale NGO’s uit West-Afrika, de Filippijnen en Bolivia aan de organisatie van boerengroepen en het verbeteren van de voedselsituatie. In Vlaanderen is Bevrijde Wereld vooral bekend om de “Baobab Wereldklas”, een op Afrika geïnspireerd inleefatelier voor lagere scholen, en zijn solidariteitswerk in het Waasland. Meer informatie vind je op de website www.bevrijdewereld.be .

Door de ervaringen in het zuiden ziet Bevrijde Wereld de noodzaak voor een gecombineerde aanpak: de lokale landbouw heeft technische verbeteringen en kennis nodig, maar kan zich ook niet ontwikkelen als de boeren geen eerlijke prijzen krijgen voor hun producten.

Wervel  groepeert enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw. Via netwerking helpen ze de boer(in), consument, milieu en derde wereld om de handen in elkaar te slaan. Zie ook www.wervel.be .

Mondina wil vanuit de landbouw, natuur en milieu educatieve programma’s aanbieden op een bioboederij. Het is hun overtuiging dat de samenhang van ecologie, Noord-Zuidwerking, de natuur en landbouwstandpunten hand in hand gaan en dat op deze manier educatie compleet wordt. Zie www.mondina.be .

De actie loopt verder met de medewerking van Voedselteams vzw en met de steun van DGOS (Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking), Stad Sint-Niklaas, en de Provincie Oost-Vlaanderen.