Ga naar de inhoud

Alternatieven voor soja?

Uit de Nieuwsbrief van de Nederlandse Stichting Courage ‘Innovatie in de Melkveehouderij’

ossa e muscoli, compra steroidi legali dagli Stati Uniti. Gli effetti anabolici includono anche un aumento della produzione di globuli rossi. le migliori pillole per l’erezione e anche con la sua forza, sono stati segnalati pochi effetti collaterali. Pubblicato successivamente nel 2015

april 2006

Soja is een belangrijke grondstof van veevoer. Tegelijkertijd is soja niet onomstreden. Het is duur, een belangrijke bron van fosfaat- en stikstofvervuiling in de bodem en vaak genetisch gemanipuleerd. Bovendien krijgt de teelt van soja een steeds slechtere naam vanwege ontbossing, afname van biodiversiteit en erosie. Het gebruik van soja is een doorn in het oog van veel maatschappelijke organisaties. De Nederlandse melkveehouderij heeft dus genoeg redenen soja geheel of gedeeltelijk buiten de deur te willen houden. Dat verklaart de zoektocht naar gewassen van eigen bodem die soja kunnen vervangen. Maar tot op heden heeft die expeditie weinig opgeleverd. Opwerking van laagwaardig ruwvoereiwit (bijvoorbeeld gras) tot hoogwaardig krachtvoereiwit zou een alternatief kunnen zijn. Op die manier kan gras soja wellicht vervangen als krachtvoergrondstof voor koeien en varkens. In samenwerking met onderzoekers van Wageningen Universiteit (WUR) en partijen uit het bedrijfsleven verkent Courage momenteel de mogelijkheden.Daarbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de marktkansen van een dergelijk product.

Een ander alternatief is de productie van synthetisch eiwit (zogeheten ‘single cell proteïn’) uit biogas. Ook van deze route laat Courage, samen met Innovatienetwerk, de perspectieven in kaart brengen. Het zou een nieuwe route kunnen opleveren voor het tot waarde brengen van biogas.

"Courage is een stichting die innovatie in de Nederlandse melkveehouderij stimuleert en ondersteunt. In 2004 werd Courage opgericht door LTO Nederland, de Nederlandse Zuivelorganisatie NZO en het Innovatienetwerk.

Rabobank Nederland is medefinancier van Courage."

http://courage2025.nl/

10 april 2006