Ga naar de inhoud

Na 20 jaar onderhandelen, met veel onderbrekingen en vertragingen, wist de Europese Commissie in juni 2019 een politiek of ‘princieps’akkoord te bereiken over de handel met
Mercosur.
Dit (voorlopige) resultaat lijkt erop alsof de Commissie al die tijd zo gefocust was op een
lucratieve deal dat ze niet zag dat de wereld, de waarden en de verwachtingen ondertussen sterk veranderd zijn.

Een handelsakkoord afsluiten met een gevaarlijk extreemrechts sujet zoals de president
van Brazilië die geen moer geeft om mensenlevens, het milieu en het klimaat, is gewoon

onverantwoord, en de EU – die gebaseerd is op waarden (zie het EU Verdrag!) – onwaardig.
Waar was de Europese Commissie met haar gedachten? Wat wilde ze bewijzen? Dat
een gevaarlijke president geen reden mag zijn om een profijtelijk handelsakkoord binnen te
rijven?
Ondanks alle mooie woorden die bij de Europese onderhandelaars wel bekend zijn, blijft
het economische belang van de EU en haar uitgebreide bedrijfslobby’s primeren op men-
senrechten inclusief arbeidsrechten, sociale gelijkheid, milieu en klimaat. Dit kan absoluut

niet meer. Men kan geen Agenda’s 2030 en Duurzame Ontwikkelingsdoelen propageren

en tegelijk economische akkoorden afsluiten die daar niet op een systematische en positieve wijze toe bijdragen, laat staan dat steroïden kopen men de ogen sluit voor niet-duurzame praktijken en onrecht.

Wij zijn het alvast beu. Het EU-Mercosurakkoord? ¡No pasarán!

Wervel werkte samen met medewerkers van Belgische ngo’s, landbouworganisaties en vakbonden, ieder vanuit zijn eigen waarden, analyse en stijl. Het ligt aan de basis van ons gezamenlijk standpunt en onze gezamenlijke afwijzing van dit akkoord.

Lees het rapport:Het EU-mercusorakkoord: alle lichten op rood