Ga naar de inhoud
sojaland volgens syngenta

Chiara Bruckner en Marie De Ceuster gingen in het kader van hun masteropleiding Duurzame Ontwikkeling aan de KuLeuven naar Brazilië.
D
e branden in de Amazone waren deze zomer een hot topic in onze kranten, maar de keuze van Chiara en Marie lag al langer vast. Ook door de verhalen van Wervel. 

 

gezocht: land voor de bijen

Wat is de impact van het landgebruik op wilde bijenpopulatie? Om die vraag te beantwoorden onderzoekt Chiara drie landsystemen: de natuurlijke cerrado savanne, agroforestry gebieden (waar boeren landbouw en bosbouw combineren) en monoculturele velden. Op elk van die plaatsen heeft Marie bijenvallen gezet die ze wekelijks controleerde. Bijen zijn een belangrijke bio-indicator om te zien hoe gezond een ecosysteem is. Met haar onderzoek wil ze bijdragen in het debat over land sparing versus land sharing. Dit zijn twee tegengestelde benaderingen rondom de vraag hoe natuur en landbouw zich tot elkaar verhouden. 

verweven of scheiden? 

De natuur-inclusieve benadering  gaat ervan uit dat er netto het meeste biodiversiteit is door in de landbouwgebieden zo veel mogelijk natuur te verweven.

Land sparing stelt dat het beste is om bepaalde gebieden ten volle te gebruiken voor landbouw en andere gebieden waar de natuur ten volle kan floreren. Door te intensiveren (met pesticiden, meststoffen, etc) zou de opbrengst per hectare groter zou zijn.
Zo zou er meer land beschikbaar blijven voor wilde natuur. Je hebt natuurreservaten met één functie, en landbouwgebieden met één functie. Terwijl de verwervers één omgeving meerdere functies geven.  

In de discussie is er vandaag ook veel aandacht aan agro-ecologische intensivering. Hierbij wordt er werk gemaakt van een grotere opbrengst, maar op een natuurlijke manier. Agro-forestry is zo’n systeem. Door diverse teelten (bomen en gewassen) te combineren, maak je efficiënter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en verminder je het gebruik van externe inputs en krijg je een betere opbrengst. ontdek meer over land sparing versus land sharing.

 

over macht en onmacht

Marie onderzocht dan weer de maatschappelijke impact van de ontbossing. Hoe verhouden kleine en grotere boeren zich, en wat is het politieke verhaal?
Ze hoorde onthutsende verhalen. Over een boer wiens oogst kapot was gegaan, doordat een vliegtuig van een andere boer te veel landbouwgif op zijn land had gedropt. Hij kon er zich niet tegen verweren.  
Bolsonaro, de president van Brazilië, is vandaag symbool van de grootschalige landbouw.

 

Tijdens hun onderzoek leerden Chiara en Marie de Braziliaanse mentaliteit kennen. Ze waren beiden erg aangenaam verrast hoe open en behulpzaam Brazilianen zijn. Ze hebben ook een belangrijke boodschap voor België. ‘We moeten ons goed bewust zijn van onze rol in het verhaal. De braziliaanse grootschalige landbouw is geen louter Braziliaans verhaal, maar evenzeer een Europees. De soja-connectie maakt ons voedselsysteem vandaag verbonden. Bovendien moeten we in België niet onderdoen voor het gebruik van pesticiden en bemesting. ‘Kijk naar onze waterkwaliteit, die is ook al jaren beneden alle pijlen door het de meststoffen.’ zegt Chiara.  

 

Momenteel verwerken Marie en Chiara hun resultaten. We houden jullie graag op de hoogte van hun eindrapport.