Ga naar de inhoud

Rosette Hendrix teelt biologische bloemen op het ritme van de seizoenen bij Veldkleur in Rummen. Naast de teelt op haar eigen bedrijf opent ze in april 2021 ook een bloemenveld op de site van het ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk. Zo is Rosette een bondgenote voor een gezonde samenleving.

Bloementeler Rosette waakt over een gezonde omgeving

 

Patiënten zullen er in een bloemenlandschap opnieuw leren stappen en jongeren van een psychiatrische afdeling zullen er rust vinden. De weide die Rosette zal beheren geeft letterlijk kleur en geur aan het leven van mensen in een moeilijke periode. Rosette is zichtbaar blij dat ze hier aan kan bijdragen: “Partners zoals het ziekenhuis, een lokale hogeschool en het Agentschap voor Natuur en Bos zien in dat een natuurlijke omgeving echt kan bijdragen aan het welzijn en het genezingsproces van patiënten of dat het rust kan bieden aan hun studenten.”  Dit toont dat het beleid kan kiezen om de kokervisie te verlaten en samenwerkingen te faciliteren tussen landbouw, zorg en natuur. Boeren zijn hierbij een geschikte partner.

“Dankzij onze bloemenweide zullen patiënten van het ziekenhuis moed vinden”

HARMONISCH SAMENSPEL

Rosette waakt over het welzijn van de bloemen op haar bedrijf Veldkleur. “Ik begeleid m’n planten, bescherm hen tegen de kou en haal het onkruid weg. Ik zorg voor de optimale omstandigheden om te groeien, maar het liefst laat ik de natuur zijn eigen gang gaan. Samen met Bernd, met wie ik een veld deel, werken we ook aan een betere bodem.” Ze gebruiken hiervoor een mengeling van dierlijke mest en verrijken hun compost met groene en bruine materialen.

Bernd teelt voornamelijk groenten met zijn CSA-bedrijf Bio bij Bernd. Het harmonisch samenspel tussen bloemen en groenten maakt hun land heel divers. “We dagen elkaar uit om het beste van onszelf te geven. We delen machines en kennis en gaan samen voor het biodynamische keurlabel. Maar we hebben ook elk onze eigen projecten zoals bijvoorbeeld mijn samenwerking met het ziekenhuis.”

DROGE ZOMERS

De toegang tot grond blijkt ook voor Rosette een struikelblok zijn. Er is concurrentie op de open ruimte: paardeneigenaars en natuurverenigingen hebben meer middelen dan individuele boeren. Rosette mist erkenning van het beleid. “Er moet toch voldoende ruimte zijn in Vlaanderen voor de landbouw om voedsel en bloemen te telen op een duurzame manier?” Misschien kan de overheid vastleggen hoeveel grond agrarisch moet blijven?

Ook de droge zomers bezorgen de bloementeelster slapeloze nachten. “De gemeente wil in de straat een nieuwe riolering leggen met extra bemaling, maar zal dat betekenen dat er nog minder grondwater zou zijn voor ons? Daarom bekijken we nu met de gemeente of onze toekomstige waterbassin gekoppeld kan worden aan de bemaling. Probleemoplossend samenwerken tussen overheid en boeren vindt Rosette belangrijker dan extra subsidies.  Het beleid moet op een holistische manier beginnen kijken concludeert de boerin.
De reeks ‘Goed boeren’ is een samenwerking van Voedsel Anders, Boerenforum en Wervel: Voedsel Anders vraagt dat kleinschalige en familiale boer.inn.en die agro-ecologische werkwijzen inzetten de steun krijgen die ze verdienen. Tot op de internationale Dag van de Boerenstrijd (17 april) zetten we wekelijks een van onze agro-ecologische helden in de kijker met zijn/haar verhaal. Lees meer over onze actie aan het beleid.