Ga naar de inhoud

Zeven jaar geleden was De Klepper in Wolvertem nog een van de eerste zelfoogstboerderijen in de rand rond Brussel, maar intussen zit ‘Community Supported/Shared Agriculture’ in de lift.* Samen met haar partner Dave teelt en kweekt Sigrid Van der Auwera biologisch voedsel voor de gemeenschap rondom de boerderij. De leden leren milieuverantwoord te eten: “Ze eten in de maat van de seizoenen en kijken niet verbaasd van een kromme komkommer.”

Sinds 2014 is De Klepper gegroeid van 0,5 hectare met groenten voor 40 gezinnen tot 3,5 hectare met groenten, fruit voor een 140-tal gezinnen. “Dat is ongeveer het maximum aantal leden,” zegt Sigrid, “anders kan ik geen band onderhouden met iedereen.” Daarom zocht De Klepper steeds naar een ruimer aanbod voor hun bestaande leden, zo creëren ze meer verbinding en dat is juist het opzet van CSA. Maar het is ook een diversifiëring van de inkomsten.
Naast groenteteelt zijn er boomgaarden en fruitstruiken bijgekomen en er lopen al kippen en een paar schapen rond. Vanaf 2022 komt er nog extra grond bij, waar ze vooral meer dieren zullen kweken en bomen aanplanten. Die bomen brengen schaduw voor onze schapen en hun wortels zorgen voor het bodemleven. De mest van de dieren gebruiken we bij onze teelten. Zo wordt de boerderij niet alleen gemeenschap van mensen, maar ook een ecologische gemeenschap van dieren en planten die met elkaar interageren, met de bodem als sluitstuk van een gezonde boerderij.

Als boer is je werk nooit klaar.
Dat zorgt ervoor dat we minder tijd overblijft om te experimenteren.

Sigrid zou dit graag nog verder gaan met agro-ecologische principes, maar de werkdruk is al erg groot. Als boer is je werk immers nooit klaar. Dat zorgt ervoor dat we minder tijd overblijft om verder te studeren of om te experimenteren.

waardering

Sigrid voelt al heel wat waardering voor het CSA-concept als alternatief voor de lange keten in de samenleving, maar net zoals bij de meeste relevante beroepen krijgen agro-ecologische boer.inn.en weinig financiële erkenning. Of de overheid extra zou moeten tussenkomen met subsidies weet Sigrid niet.  “Eigenlijk is het toch vreemd dat we de echte waarde van ons eten niet moeten betalen”. De financiële steun naar industriële landbouw zou in de eerste plaats moeten verminderen.
Daarnaast zou het landbouwbeleid ook aandacht moeten hebben voor agro-ecologisch onderzoek en vorming vindt Sigrid. “Zo zouden boeren echt ondersteund worden in hun zoektocht naar beter boeren.”

De reeks ‘Goed boeren’ is een samenwerking van Voedsel Anders, Boerenforum en Wervel: Voedsel Anders vraagt dat kleinschalige en familiale boer.inn.en die agro-ecologische werkwijzen inzetten de steun krijgen die ze verdienen. Tot op de internationale Dag van de Boerenstrijd (17 april) zetten we wekelijks een van onze agro-ecologische helden in de kijker met zijn/haar verhaal. Lees meer over onze actie aan het beleid.