Ga naar de inhoud

Wervel betreurt dat de problematiek van de eiwitafhankelijkheid van de Europese Unie volstrekt afwezig is in het voorstel van landbouwcommissaris Dacian Ciolos ter hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Nochtans werd de bezorgdheid om dit thema aan te pakken zeer duidelijk geuit door politici, wetenschappers, landbouw-, milieu- en ontwikkelingsorganisaties. De afwezigheid getuigt van het democratisch deficit van de Europese Commissie.

 

Sinds 1990 kaart Wervel de nefaste effecten aan van de bijna volledige eiwitimport-afhankelijkheid van de Europese veestapel. In Zuid-Amerika veroorzaken ggo-sojamonoculturen sociale en ecologische ravage, maar ook in Europa zijn er dwingende economische en ecologische redenen om de afhankelijkheid af te bouwen. Wervel pleit dan ook voor de herintroductie van eiwitgewassen in de EU, die historisch 15% van het areaal uitmaakten, wat nu herleid is tot amper 3%. De laatste jaren groeide de maatschappelijke consensus hierrond bij de diverse actoren:

Politici

Het Europees Parlement nam op 8 maart 2011 een resolutie aan “om het proteïne-deficit te beëindigen“. In de resolutie vragen de parlementsleden handels-maatregelen maar ze verwijzen ook expliciet naar de GLB-hervorming, waar via agromilieumaatregelen specifieke steun voor eiwitgewassen kan worden gegeven: de teelt ervan levert ecosysteemdiensten die een vergoeding verdienen.

Wetenschappers

Het Nederlandse platform Landbouw, Innovatie & Samenleving (LIS) gaf op 21 april 2011 een advies over de kwetsbaarheid van het EUvoedselsysteem, waarin ook gepleit wordt voor een afbouw van de soja-import. Bovendien tonen andere recente studies de milieuvoordelen in Europa aan van meer eiwitgewassen, voornamelijk op vlak van biodiversiteit, bodemkwaliteit en reductie van broeikasgasemissies.

Vakorganisaties

De Europese koepel van landbouworganisaties en -coöperatieven Copa-Cogeca prees eind 2010 nog de voordelen aan van meer eiwitproductie en deed een oproep tot actie. Ook de Europese koepel van jonge landbouwers CEJA riep vorig jaar op tot een sterkere onafhankelijkheid van eiwitimport. In eigen land deed Boerenbond vorige week nog – op een studiedag over eiwit uit grasklaver – een “warme oproep” om eigen eiwitproductie te stimuleren met het GLB. Ook de European Via Campesina Coordination en de Nederlandse Akkerbouwvakbond riepen op tot actie.

Milieu- en ontwikkelingsorganisaties

De Europese beweging voor voedselsoevereiniteit en een ander GLB (Foodsovcap) ijverde deze zomer in de Nyeleniverklaring nog voor lokaal, ggo-vrij veevoer. En VN-rapporteur voor het recht op voedsel Olivier De Schutter liet in een reactie op het voorstel van Ciolos ook zijn verontwaardiging blijken.

Meer achtergrondinfo: eiwittransitie / eiwitefficiëntie / eiwitten van de toekomst / soja