Ga naar de inhoud

In 1999 verklaarde 65 procent van de landbouwers "wellicht nooit" een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid te zullen afsluiten. In 2006 heeft ruim 90 percent van de ondervraagden interesse in één of meerdere beheersovereenkomsten. Het aantal bedrijven met een of andere vorm van natuurvriendelijke landbouw is in die periode gestegen van 26 naar 31 procent. Dat blijkt uit een vergelijking van de jongste enquête die Boerenbond onder zijn leden uitvoerde met die van zeven jaar geleden.

19 procent van de landbouwbedrijven heeft inmiddels een beheersovereenkomst gesloten. Nog eens 27 procent heeft concrete plannen en/of doet aan natuurvriendelijke landbouw zonder beheersovereenkomst. De toegenomen interesse geldt voor bijna alle vormen van milieuvriendelijke landbouw: lagere bemestingsnormen, weide- en akkerrandenbeheer, erosiebestrijding en de teelt van bedreigde variëteiten en rassen.

Biologische landbouw vormt een belangrijke uitzondering. Gangbare telers staan steeds sceptischer tegenover de biologische productiewijze. In 1999 verzette de helft van de Boerenbond-leden zich tegen biolandbouw als volwaardig alternatief, in 2006 is dat aandeel gestegen tot 76 procent. De bereidheid om over te stappen mits een aangepaste vergoeding is gezakt van 30 procent in 1999 naar amper 11 procent in 2006.

In 1999 geloofde 52 procent van de agrariërs dat nevenactiviteiten zoals hoevetoerisme, thuisverwerking en thuisverkoop steeds belangrijker zouden worden. Dat percentage bedraagt nu 71 procent. Het aantal bedrijven dat een deel van zijn inkomen uit verbredingsactiviteiten puurt, is gestegen van 16 naar 38 procent. Een meerderheid van de boeren en tuinders is er nu ook van overtuigd dat nevenactiviteiten op steun van de overheid mogen rekenen.

Andere belangrijke tendenzen zijn een toegenomen begrip voor bijberoepers en het bewustzijn dat steeds meer bedrijven een vennootschap zullen moeten oprichten. Het klimaat lijkt vandaag iets gunstiger voor coöperaties en samenwerking. Nog meer bedrijven dan in 1999 lijken ruimtelijk vast te lopen. Dat percentage is gestegen van 52 naar 59 procent.