Ga naar de inhoud

Europa gaat volgend jaar meer investeren in groei en tewerkstelling dan in landbouw. Dat is de belangrijkste boodschap van de Europese Commisie bij de voorstelling van haar budgetvoorstel voor 2008. Het totale EU-budget loopt op tot 129,2 miljard euro, dat is twee procent meer dan hetgeen voorzien is voor dit jaar. Het voorstel van de Commissie moet wel nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de Raad.

De Europese Unie is van plan om volgend jaar 4,2 procent meer geld uit te geven aan economische groei en tewerkstelling. Hiervoor wordt 44,2 procent van het EU-budget gereserveerd. Voor het behoud en beheer van natuurlijke rijkdommen, met inbegrip van het Europees landbouwbeleid, is in totaal 43,6 procent van de begroting voorzien.

"Dit voorstel betekent een historische verschuiving voor de EU", aldus eurocommissaris voor Financiën Dalia Grybauskaité. "Het bewijst dat de Commissie standvastig is in zijn ambitie om het budget te heroriënteren in de richting van de grote uitdagingen die Europa in de ogen kijkt. Er is nu meer geld beschikbaar voor de economie, zonder dat andere belangrijke uitgavenposten zoals milieu, energie, veiligheid en het buitenlands beleid aan belang inboeten".

Als het van de Commissie afhangt, daalt het landbouwbudget voor marktgerelateerde steun en inkomenstoeslagen met 0,5 procent tot 42,5 miljard euro. Voor de plattelandsprogramma’s zou het budget met 1,6 procent stijgen tot 12,5 miljard euro.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is momenteel goed voor zo’n 40 procent van de Europese begroting. 58 procent van de Europeanen vindt dat dit percentage de komende jaren hetzelfde moet blijven of zelfs moet stijgen, terwijl slechts 17 procent van mening is dat het moet dalen. Dat blijkt uit een enquëte die de Europese Commissie liet uitvoeren bij ongeveer duizend inwoners uit elke lidstaat.

De landbouw en de plattelandsgebieden moeten een centrale rol blijven spelen in de Europese Unie. Bijna 9 op de 10 ondervraagden zegt dat het hier gaat om zaken die van essentieel belang zijn voor de toekomst van Europa. De meeste burgers willen dat de EU er prioriteit aan geeft dat de landbouwers gezonde en veilige voedingsmiddelen produceren (41 procent). Opmerkelijk is dat de Europeanen ook wakker liggen van eerlijke przijzen voor de boeren (37 procent).

De Europese Commissie mag ook tevreden terugblikken op zijn jongste landbouwhervorming. 49 procent van de ondervraagden vindt het een positieve zaak dat er meer geld gaat naar plattelandsontwikkeling en dat de productiegebonden subsidies grotendeels vervangen zijn door rechtstreekse inkomenssteun. Slechts 11 procent vindt dat het om een negatieve ontwikkeling gaat. Meer dan 80 procent van de respondenten steunt het principe dat landbouwers aan randvoorwaarden moeten voldoen om hun subsidies volledig uitbetaald te krijgen.