Ga naar de inhoud

Het Europees landbouwbeleid heeft dringend een herziening nodig. Want terwijl het leeuwendeel van de subsidies naar grootschalige landeigenaars gaat en kleinschalige boeren in de kou blijven, biedt het landbouwbeleid vandaag te weinig hefbomen om voedsel te produceren met respect voor het milieu. Velen waren blij met de nieuwe Farm to fork-strategie van de Commissie Von der Leyen, maar dat vervangt niet het landbouwbeleid. Het GLB ligt deze weken wel op de plank van het Europees parlement. Jammer genoeg ontvangen we negatieve signalen en zou er vooral gekozen worden voor het status-quo.

Het is algemeen geweten dat het lobbywerk, dat in Washington DC begon, het grofste is in Brussel. Niemand weet hoeveel lobbyisten er zijn, maar geschat wordt dat het in de richting van 30.000 gaat.

In een kring rond de drie machten van de Europese Unie (Europese Commissie, Europese Ministerraad, Europees Parlement) nestelt zich de vierde macht, de internationale lobbymachine: chemieconcerns (de Monsanto/Bayers van deze wereld), de automobielsector, Brazilianen met hun ethanol belangen, etc. Niet te vergeten de lobby van Copa-Cogeca: de koepel van Europese Boerensyndicaten (Copa) en de koepel van de economische poot van deze syndicaten (Cogeca). Wie dicteert? Cogeca zet de lijnen uit van het heersende landbouwmodel, terwijl Copa de belangen van de boeren en boerinnen zegt te verdedigen. Niet verwonderlijk dat de grote boerenbonden vinden dat het een goed compromis is.

coup

Het werd in Brussel een heuse coup van de drie grootste fracties: Christen-Democraten, Liberalen en Socialisten. De stemming zou woensdag 21 oktober plaats vinden, maar werd plots vervroegd naar dinsdagavond. Tegenstand werd niet geduld, al hebben drie Belgische socialisten tegen gestemd.

Het is nog niet gedaan. Er rest ons nog wat hoop. De drie machten van de EU moeten voor het GLB samen tot een beslissing komen, de zogenaamde trialoog. Onder Duits voorzitterschap wordt dit in november opgestart. Normaal zou het nieuwe GLB vanaf 1 januari 2021 moeten ingaan, maar het wordt 1 januari 2023, maar dan wel voor zeven jaar!

Redraw the CAP

Laat je stem deze dagen nog horen. Teken de internationale petitie aan de Europese Commissie om het achterhaalde GLB-voorstel in te trekken. https://withdrawthecap.org/

CEO, één van onze partners in Mundo B, volgt het lobbywerk van de multinationals in Brussel op de voet om dan ook tot actie over te gaan. Zo stonden ter elfder ure maandag 19 oktober nog activisten van diverse organisaties aan het Europees Parlement. . Lees hun analyse of luister naar hun podcast met deze analyse en tussenkomsten van wetenschappers en landbouwers.

Wie de complexiteit van het dossier wat wil vatten, kan terecht bij het MO*-interview van Guy Pe’er.  Een natuurbeschermingsecoloog die de zwaktes van het GLB heeft blootgelegd.  

Voor nog een andere kijk op heel de zaak, zie:

https://vilt.be/nl/nieuws/europees-parlement-legt-toekomstplannen-voor-glb-vast

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2020/10/21/europees-parlement-tekent-doodvonnis-van-kleinere-boerderijen-en-natuur/