Ga naar de inhoud

Persbericht woensdag 22 juni 2011 – Boeren en bezorgde burgers over heel Europa bepleiten voedselsoevereiniteit

Op 22 en 23 juni komen de Ministers van Landbouw van de G20 bijeen in Parijs ter voorbereiding van de G20-top van november. Huidig voorzitter Frankrijk heeft ondermeer de aanpak van de stijgende voedselprijzen op de agenda geplaatst. Maar het valt sterk te betwijfelen of de neoliberale regeringen van de twintig rijkste landen in staat zijn om deze problematiek op een doeltreffende manier aan te pakken. Ruim 600 boeren en bezorgde burgers komen daarom in augustus samen in Krems, Oostenrijk om een aanpak te bepleiten die daadwerkelijk moet leiden tot voedselsoevereiniteit en eerlijke voedselprijzen.

Wereldwijd stijgen de voedselprijzen zienderogen. Ze bereiken stilaan het niveau van 2008, toen de hoge prijzen ertoe hebben geleid dat het aantal hongerigen de kaap van één miljard overschreed. Vooral mensen van het platteland zijn slachtoffer.

Frankrijk, huidig voorzitter van de G 20, bepleit een “transparantie akkoord”. Dit komt neer op een informatiesysteem over de wereldvoedselproductie, oogstvoorspellingen en de vraag van de consument. Het is vooral een maatregel om de markt beter te laten functioneren maar die de oorzaken niet ten gronde aanpakt. De instabiliteit van de voedselprijzen is een gevolg van meerdere factoren: extreme weersomstandigheden en klimaatverandering, de vergaande vrijmaking van de voedselmarkten, speculatie op voedselgewassen, toename van biobrandstoffen, stijgende vleesconsumptie, het energie-intensieve karakter van de industriële landbouw …

De echte antwoorden op de prijsvolatiliteit liggen nochtans voor de hand: de bescherming van de kleinschalige, duurzame boerenlandbouw en het leefmilieu, een halt aan de speculatie op landbouwgrondstoffen, het stabiliseren van de markten middels overheidstussenkomsten, eerlijke prijzen voor boeren en consumenten, een halt aan de steun voor biobrandstoffen en een definitieve stopzetting van het snel voortschrijdende systeem van land grabbing. Dit zijn stappen die leiden tot voedselsoevereiniteit: het recht van volkeren en staten om zelf te beslissen over hun landbouw- en voedselbeleid.

Om hierin vooruit te geraken, organiseren boeren, consumenten en organisaties samen het Nyeleni Europees forum in Krems, Oostenrijk. Dit forum gaat door van 16 tot 21 augustus. Meer dan zeshonderd boeren, jonge professionelen en bezorgde burgers komen samen om na te denken over concrete alternatieven. Een veelheid van thema’s komt er aan bod:

  • productiemodellen (biolandbouw, community supported agriculture (CSA), agro-ecologie, energie, klimaat, ggo’s, afhankelijkheid van eiwitten, biodiversiteit, genetische diversiteit van zaden,…);
  • voedselmarkten en organisatie van alternatieve voedselnetwerken (hoe omgaan met de industriële dominantie in de voedselketen, lokale markten en de korte keten, tegengaan van speculatie op landbouwgrondstoffen, transparante prijsvorming, solidaire netwerken van boeren en verbruikers …);
  • arbeidsvoorwaarden, sociale thema’s (leefbare verloning voor boeren, rechten voor landarbeiders, migranten, inkomen, gezondheid, toegang tot voedsel,…);
  • toegang tot grond en andere hulpbronnen (installaties, financiering,…);
  • overheidsbeleid (het Europees Landbouwbeleid en plattelandsontwikkeling, visserijbeleid, energie, handel,…

Ook vanuit Vlaanderen zal er een delegatie aanwezig zijn op dit Europees forum voor voedselsoevereiniteit.

De delegatie zal daar ervaringen uitwisselingen m.b.t korte voedselketens, hennep als gewas van de toekomst, de organisatie van boerenmarkten, etc. Met hun deelname aan het forum, het internationaal uitwisselen van kennis en ervaringen, en het verkennen van verdere samenwerking tussen Europese boeren, landbouworganisaties en grassroots rond ‘de landbouw van de toekomst’ en ‘voedselsoevereiniteit’ hopen ze ook in Vlaanderen het debat hierover ten gronde te voeren.

Deelnemers:

Luc Vankrunkelsven (Wervel), Barbara Van Dyck, Carine van Remoortere, Patrick Robijns, Bram Moeskops (Terra Reversa), Wim Merckx (Voedselteams), Lies Couckuyt (duurzame landbouwwerkgroep JNM), Steven Desanghere, Esmeralda Borgo, Gert Engelen

Contactpersoon: Wim Merckx, 0488 994 606