Ga naar de inhoud

3,7 van de 4,9 miljoen boeren die in 2004 Europese landbouwsteun ontvingen, kregen minder dan 5.000 euro. Dat bedrag is van belang met het oog op de zogeheten modulatie die vervat zit in het hervormde landbouwbeleid. De modulatie is een automatische verlaging van de rechtstreekse betalingen aan landbouwbedrijven die jaarlijks meer dan 5.000 euro rechtstreekse steun ontvangen. Op die manier komt extra geld ter beschikking van de plattelandsontwikkeling.

Uit cijfers van de Europese Commissie over 2004 – het laatste jaar voor de hervorming van het landbouwbeleid – blijkt dat de kleinere steuntrekkers samen 3,74 miljard euro ontvingen, wat goed is voor 13 procent van alle directe betalingen. Van de in totaal betaalde 28,2 miljard ging 700 miljoen euro in 2004 naar 880 grote bedrijven. Elk van die bedrijven kreeg meer dan een half miljoen euro. Deze kleine groep met vooral Duitse bedrijven ontving 2,5 procent van het totale subsidiebedrag.

Frankrijk kreeg de meeste steun: 6,9 miljard euro. Daarvan ging 1,7 miljard naar de tien grootste ontvangers. De cijfers zijn vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. Ze behoren nog bij het oude landbouwbeleid, waarbij steun is gekoppeld aan productie. Toch verwacht Europa dat de verdeling grotendeels ongewijzigd blijft in het nieuwe systeem, omdat die vaak gebaseerd is op historische gegevens.

Bron: Agrarisch Dagblad