Ga naar de inhoud
Foto Dacian Ciolos (Pruneau, Wikipedia)

In november 2010 publiceerde Commissaris voor landbouw Ciolos verschillende scenario’s voor het landbouwbeleid voor 2014-2020. De Commissie sprak al een duidelijke voorkeur uit. Een belangrijke beweegreden is de Europese competitiviteit voor landbouwproducten op de wereldmarkt. Prijzen van Europese landbouwgrondstoffen moeten zo laag zijn dat onze voedselverwerkende en exporterende industrie kan meespelen op de wereldmarkt. Europese sociale bewegingen en NGO’s stellen dat er een vierde, vergeten optie is. Wervel is één van de ondertekenaars.

Lees meer…