Ga naar de inhoud

In de Morgen van 27-10-2006 ondersteunt Dirk Verhofstadt in zijn bijdrage : "Het grote gelijk van 11.11.11" de actie rond de Milleniumdoelstellingen 2015, meer in het bijzonder : "Stop de verstikkende voedselexport naar het Zuiden".

Eerst luisteren we naar 11.11.11 (http://www.11.be/index.php?option=content&task=view&id=101345) :

De slogan "Stop de verstikkende voedselexport' slaat vooral op het recht dat ontwikkelingslanden moeten hebben om de invoer van landbouwproducten een halt toe te roepen als deze schadelijk is voor de eigen boeren."

En ook : " En de Europese boeren dan? Wij willen kansen voor een familiale landbouw die het milieu respecteert en kwaliteitsvolle producten aflevert. Een dergelijke Europese landbouw is de moeite waard om te beschermen en te steunen, zolang dit geen problemen oplevert in andere landen. Daarvoor is een duurzaam Europees landbouwbeleid nodig, de vrije markt zal er niet voor zorgen."

De stellingname van Dirk Verhofstadt laat uitschijnen dat hij de eerste zin wel maar de tweede zin niet ondersteunt en zelfs negeert. De eerdere reactie van de Boerenbond – maar ditmaal een sterk afwijzende reactie op de 11.11.11-actie – is interessant wegens het tegendeel. De Boerenbond, die fel gekeerd is tegen de slogan van de actie (en daarbij de nadere toelichting niet leest, dan wel negeert), is echter voorstander van een Europees landbouwbeleid. Naar aanleiding van de 11.11.11-actie dus twee zeer uiteenlopende reacties, die tevens aantonen dat beide, zowel Boerenbond als Dirk Verhofstadt selectief lezen.

Waar zit nu het knelpunt ?

De Boerenbond, een voorstander van het GLB, het  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie, is in zijn wiek geschoten omdat hij meent dat de actie de eigen boeren viseert, en niet ziet dat eigenlijk het dominante marktsysteem wordt aangeklaagd.

Dirk Verhofstadt is enthousiast over de actie omdat deze koren op de molen is van zijn kruistocht tegen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Hij is tegen marktordening in de landbouw en de Boerenbond is een voorstander daarvan.

Dirk Verhofstadt neemt de exportsubsidies van de EU vol op de korrel als de grote pijn voor de arme landbouwer in de ontwikkelingslanden. De actieleiders van 11.11.11 beargumenteren dat ze niet in de eerste plaats de exportsubsidies op het oog hebben maar wel de dumpingpraktijken die evengoed plaatsvinden met producten die zonder subsidie zijn geteeld. Zij zeggen (Marc Maes, 21 okt 2006) :" We begrijpen de reactie van boeren op onze affiche, maar het hoofdaccent van de campagne is eigenlijk het recht van boeren in het Zuiden om zich te beschermen tegen goedkope invoer, die van overal komt." En : "Met de ajuin op de affiche hebben we bewust gekozen voor een product dat niet gesubsidieerd wordt", aldus Maes die verder zegt : "11.11.11 erkent immers het recht van boeren – ook de Europese – om steun te ontvangen. We willen gewoon aantonen het niet alleen de "oneerlijke concurrentie door subsidies" is die boeren in het Zuiden nekt, maar vooral de steeds grotere marktopeningen voor de handel in landbouwproducten".

Dat Dirk Verhofstadt nu een vrijage aangaat met 11.11.11 is bedenkelijk. Hij is in principe tegen een agrarische marktordening en wil alleen een tijdelijke uitzondering maken voor de armste landen : "Als protectionistische maatregelen worden toegepast, dan mag dat uitsluitend en alleen door de armste landen gebeuren, zodat hun boeren, die vaak meer dan 80% van de bevolking uitmaken, de kans krijgen om mee te concurreren op de wereldmarkt."

11.11.11 daarentegen pleit voor het recht van boeren in het Zuiden om zich te beschermen tegen goedkope invoer en ook voor het recht van Europese boeren om steun te ontvangen. Dat wil zeggen voor het recht van staten en douane-unies om voedselimport te reguleren door douaneheffingen en eventueel het stellen van quota's, en voor hun recht om boeren te ondersteunen, niet alleen in de armste landen maar overal.

Dirk Verhofstad is echter falikant tegen een interne agrarische marktordening in de EU, maar baseert zich op achterhaalde feiten. Hij zou moeten weten dat deze de laatste jaren sterk geëvolueerd is : Exportsubsidies worden reeds jaren drastisch afgebouwd en zullen in 2013 verleden tijd zijn; ook productsubsidies zijn zeer sterk verminderd en merendeels omgezet in een jaarlijkse bedrijfstoeslag voor de boeren.

Dirk Verhofstadt en 11.11.11 zitten allerminst op één lijn.

De flirt van Dirk Verhofstadt met 11.11.11 zal van korte duur zijn. Zij is te doorzichtig.

Gert Coppens, vrijwilliger van Wervel