Ga naar de inhoud

De verplichte braakleg­ging moet worden afgeschaft. De regeling heeft sinds de komst van de individuele bedrijfstoeslagen geen nut meer, maar zorgt nog wel voor veel papierwerk. Dat heeft landbouwcom­missaris Fischer Boel gezegd naar aanleiding van een conferentie over de vereenvoudiging van het gemeenschappelijk landbouw­beleid in Brussel.

Fischer Boel wil de geplande ‘gezondheidscontrole’ van het Europese landbouwbeleid in 2008 aangrijpen om een aantal bijsturingen door te voeren. De Deense politica maakte in ieder geval duidelijk dat zij af wil van het huidige grote aantal nationale uitzonderingen. Ze pleit er ook voor dat de nog overblijvende productiesteun in de lidstaten zo snel mogelijk afgebouwd wordt, om te komen tot een eenduidig systeem van inkomenssteun.

De Commissie is intussen bijna klaar met het ineenschuiven van de 21 bestaande gemeenschappelijke marktordeningen -voor onder meer zuivel, granen en rundvlees – tot één nieuwe marktordening. Een voorstel hiervoor zou in december op tafel moeten liggen. Dit maakt volgens Fischer Boel de Europese regelgeving transparanter en minder willekeurig.

"Het landbouwbeleid is bijna synoniem geworden van complexiteit. Daarom is het nu een prioriteit om de regelgeving te vereenvoudigen. Dat zal ertoe bijdragen dat landbouwers weer meer tijd kunnen spenderen aan de uitoefening van hun stiel", belooft Fischer Boel.

Meer informatie:Commission steps up efforts to simplify the Common Agricultural Policy