Ga naar de inhoud

Vlaams of lokaal geïnspireerd

Interessante blog van Rebelfarmer, een organisatie die transitie naar een postpetroleum-landbouw au serieux neemt www.rebelfarmer.org/rebel-blog.html
Een luchtige literaire beschrijving van het dagelijkse leven van een boer, in het gezin, in de samenleving en op het bedrijf, in het bijzonder in de melkveehouderij. www.boerenblog.blogspot.com
Vlaanderen.be – Beleidsdomein Landbouw & Visserij www.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw
Landschap, milieu en natuur op uw bedrijf www.ehorizon.be
Vlaams Informatiecentrum over Land-en Tuinbouw www.vilt.be

Nationaal Instituut Statistiek: alle gegevens over landbouw, tuinbouw en veeteelt in België

Startsite Landbouw met veel links 

www.statbel.fgov.be

landbouw.start.be  

Europees

Europese Commissie
(oerzichtspagina Landbouw)
www.europa.eu.int/comm/agriculture/index_nl.htm
Europees Parlement  http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/committees/presentation.do?committee=1244&language=EN
Statistische en economische informatie Europese Landbouw www.europa.eu.int/comm/agriculture/agrista/2004/table_en/index.htm
Homepage Commissaris Fischer Boel (Landbouw) www.europa.eu.int/comm/commission_barroso/fischer-boel/index_en.htm
Aktiviteiten van de Europese Unie – Landbouw www.europa.eu.int/pol/agr/index_nl.htm
Europese Unie en biologische landbouw http://ec.europa.eu/agriculture/organic/splash_en
Agriculture: Reports and Studies, overzicht 10 jaar Europese landbouw www.europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports
Europese statistieken handel in landbouwproducten (1995-2003) www.europa.eu.int/pol/agr/index_nl.htm

 Internationaal

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) www.fao.org
Institute for Agriculture and Trade Policy www.iatp.org
International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) www.ictsd.org
Ag-trade Policy: web portal about agriculture and sustainable development in the international trade system www.agtradepolicy.org