Ga naar de inhoud
Mijn Post project 2 copy

klik hier als je al overtuigd bent:nieuws.wervel.be/steun-wervel/doneer/

1) Zoals je vast gelezen hebt hakt de nieuwe Vlaamse Regering hard in op het maatschappelijk middenveld. Vanaf 2020 krijgt Wervel 6% minder werkingsmiddelen en terwijl we bezig zijn met het afwerken van het subsidiedossier 2021-2026 kondigt de regering een wijziging aan van het decreet. Daarom vragen wij jou om Wervel te ondersteunen met een domiciliëring of een eenmalige bijdrage .

2) Dankzij jouw steun kan Wervel innoverende agro-ecologische praktijken in de kijker zetten en ondersteunen. Wist je bijvoorbeeld dat Wervel vee-boeren bij elkaar brengt om hun ervaringen te delen rond roterende begrazing? Of dat journalisten van kranten of televisie ons regelmatig vragen om Brazilië-expertise met hen te delen? Niet alles is altijd even zichtbaar maar toch zetten we veel in beweging.

3) Lunch met LEF verkent ondertussen nieuwe horizonten. Duurzame en eerlijke maaltijden moeten volgens ons toegankelijk zijn voor iedereen, daarom kijken we naar partners om kwetsbare groepen zoals daklozen mee te nemen in ons verhaal. We ontwikkelen binnen de campagne nieuwe activiteiten: een ouder-kind spel voor op boerderijen of scholen. De ontwikkeling van zo’n spel of het onderzoeken van nieuwe trajecten kost natuurlijk tijd. 

4) We willen als organisatie minder afhankelijk worden van subsidies, zeker wanneer overheden onbetrouwbare partners zijn geworden die en cours de route de spelregels veranderen.

5) Als je over een heel jaar minstens 40 euro schenkt aan Wervel, ontvang je een fiscaal attest. Dat geeft je recht op een belastingvermindering van 45% van het gestorte bedrag. Een gift van €100 kost dan eigenlijk slechts €55.

Daarom vragen wij je vriendelijk om jouw steun. Wervel is een kleine organisatie van geëngageerde mensen die samen ijveren voor een andere landbouw, eerlijk en rechtvaardig! Dankzij jouw steun kunnen we een gezonde landbouw op de kaart zetten.

Je kan Wervel steunen door te storten op het rekeningsnummer

IBAN BE97 5230 8030 3749 – BIC TRIOBEB

Online kan je eenvoudig een domiciliëring starten of eenmalig doneren via

nieuws.wervel.be/steun-wervel/doneer/