Ga naar de inhoud
Boek Gezichten van Globalisering

Globalisering wordt wel voorgesteld als hét middel bij uitstek om welvaart voor iedereen te genereren. Het recept luidt: slecht de grenzen; maak geld en handel vrij; schaf beperkende regels af; privatiseer water, elektriciteit en alle andere nutsvoorzieningen, en laat "de markt" zijn werk doen. Dan komt alles goed. In schril contrast hiermee staan de wereldwijde protesten, waarbij een heel andere globalisering wordt bepleit.

 "Gezichten van globalisering" wil inzicht geven in de zichtbare en minder zichtbare effecten die met de huidige vorm van globalisering samenhangen en laten zien dat het anders moet én anders kán. Dat een andere wereld mogelijk is. Een wereld die democratischer, duurzamer en socialer is.

Boek 'Gezichten van Globalisering'"Gezichten van globalisering" bevat elf interviews met inspirerende mensen die vanuit eigen inzet en ervaringen antwoord proberen te geven op de schaduwkanten van de huidige globalisering. Zij zoeken naar een globalisering van menselijkheid.

Enkele citaten:

"Natuurlijk moeten we proberen mensen iéts te laten zien van hoe verschrikkelijk armoede is en hoe armoede werkt, maar we moeten vooral laten zien dat het anders kan en proberen iets meer door te geven van al die mooie menselijke energie die er is om problemen op te lossen."
Sylvia Borren

"Ik denk dat ontwikkelingssamenwerking deel uitmaakt van dezelfde gedachtegang die vroeger heeft geleid tot kolonisering en vandaag de dag tot globalisering. Het is de neiging om onze vorm van beschaving op te dringen aan de rest van de wereld."
Thierry Verhelst

Gezichten van globalisering

John Habets & Henk Gloudemans (Red.)
Uitgeverij: JAN VAN ARKEL i.s.m. Stichting WereldDelen
ISBN 90-6224-460-2
160 pagina's
prijs: € 9,50

Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel of te bestellen bij stichting WereldDelen.
Distributie in België – uitgeverij@epo.be en info@wervel.be