Ga naar de inhoud
Destruction Massive

Jean Ziegler, Éditions du Seuil, Paris, 2011, 352 p.

Korte beschouwing door de auteur, tevens oud-VN-rapporteur voor het Recht op Voedsel

“De cijfers zijn inderdaad verschrikkelijk. Dit zijn de cijfers van de World Food Report van de FAO. Om de vijf seconden sterft er een kind van minder dan tien jaar van de honger. Elke dag sterven 57.000 mensen van de honger (of van de onmiddellijke gevolgen). Eén miljard mensen van de zeven miljard die op deze planeet wonen, lijden aan ondervoeding en hetzelfde World Food Report van de FAO stelt dat de landbouw op wereldvlak in de huidige stand van de productiekrachten zonder problemen 12 miljard mensen kan voeden, dat wil zeggen 2200 cal/dag per persoon. Het probleem van de toegang tot voedsel is doorslaggevend, niet dat de productie vandaag ontoereikend is.

Dumping

De landelijke bevolking wordt getroffen door moordende mechanismen, bijvoorbeeld de dumping van landbouwproducten die de voedselmarkten verstoort in Afrika. De Europese Unie subsidieert de export van haar landbouwproducten. Niet alleen de Europese Unie, maar de OESO-landen – de 18 meest geïndustrialiseerde landen van de wereld – hebben vorig jaar 349 miljard dollar betaald aan hun boeren die een kleine minderheid zijn als subsidie voor productie ​​en export. Dit is 1.000 keer de begroting van de FAO. Neem nu een Afrikaanse markt van vandaag, ik neem de “Sandaga” in het hart van Dakar als voorbeeld, die kleurrijke, geurige, luidruchtige, prachtige markt. Daar kunt u vruchten, groenten, kippen uit Griekenland, uit Portugal, uit Duitsland, uit Frankrijk, uit België voor de helft tot een derde van de prijs kopen afhankelijk van het seizoen en van het Afrikaanse gelijkwaardig product.

Over land & biobrandstoffen

Dumping van landbouwproducten is een moordend mechanisme voor de plattelandsbevolking in Afrika, Zuid-Azië, de Caraïben enz. Maar ook de landroof is iets verschrikkelijks. Vorig jaar werden volgens de Wereldbank 81 miljoen hectare onttrokken aan de zelfvoorzieningslandbouw alleen al in Afrika, die nadien werden overgemaakt aan multinationals of hedge fondsen of andere investeerders op de meest ondoorzichtige manier. Hetzij via huur op zeer lange termijn, of aan zeer lage prijs, of via aankoop, en dit steeds zonder enig overleg met de boeren. Het enige wat ze zeggen aan de afgeperste boeren is: “Enkele van uw zonen kunnen voor een hongerloon werken in deze plantages van het grootkapitaal.” Het derde en laatste moordende mechanisme dat specifiek de landbouwers en de plattelandsbevolking treft zijn vanzelfsprekend de agro-brandstoffen of bio-brandstoffen. Op onze planeet waar om de vijf seconden een kind onder de tien sterft van de honger, is het verbranden van miljoenen tonnen maïs en tarwe om agro-brandstoffen te produceren een misdaad tegen de menselijkheid.

Over speculatie

Financiële speculatie op voedsel floreert. Volgens de Wereldbank is de prijs van basisvoedingsmiddelen in de laatste zes maanden met 63% gestegen (van april tot september 2012), de prijs van maïs is met 63% gestegen op wereldvlak, die van tarwe steeg met 71% en 31% voor rijst. Vorig jaar heeft Cargill 28,6% van alle tarwe die wereldwijd werd verkocht gecontroleerd. De marktspeculatie doet de prijs van basisvoedsel (ik benadruk basisvoedingsmiddelen) explosief stijgen. En dit helemaal wettelijk. Want na de financiële crash van 2008 – 2009, toen het banditisme van de bankiers de financiële markten hebben doen imploderen, zijn de grote hedge funds, de multinationals, de grote banken gemigreerd van de financiële beurzen naar de commodity markten en hoofdzakelijk naar landbouw grondstoffen. bijvoorbeeld vandaag biedt Goldman Sachs derivaten van maïs, sojabonen, rijst suiker. Derivaten met voedsel, zoals twee of drie jaar geleden derivaten met onroerende goederen.

Jean ZieglerOver de democratie

Frankrijk is een groot en machtige democratie, België is een democratie, Duitsland is een democratie. De meeste West-Europese landen zijn zeer levendige democratieën: het zou gemakkelijk zijn om speculatieve handel in basisvoedsel te verbieden. Speculatie dat miljoenen doden veroorzaakt in de sloppenwijken van Karachi, Manilla, Sao Paolo, de calampas van Lima of elders. 1.6 miljard extreem armen, cijfer van de Wereldbank, kunnen geen voedsel kopen met het weinige geld dat ze hebben. Marktspeculatie doodt. Veroorzaakt ongemak en armoede ook in ​​Frankrijk, ook in Europa. Als de publieke opinie wakker wordt, druk op de politieke klasse uitoefent, kan een beslissing van het parlement morgen vroeg genomen worden om de wetten op beurzen te veranderen, de speculatie op de basisvoedingsmiddelen zonder tegenprestatie verbieden.

Over de wereldorde

De 500 grootste transcontinentale ondernemingen hebben 52,8% van het bruto mondiaal product gecontroleerd. Deze transcontinentale bedrijven hebben een macht die geen enkele ideologische, financiële, economische paus, keizer of koning ooit heeft gehad. Zij veroorzaken een kannibale wereldorde die elk jaar miljoenen mensen doet sterven van ontbering of honger. Maar deze wereldorde is niet natuurlijk en kan door de mensen worden verbroken. En deze zal worden gebroken door de opstandige mannen en vrouwen.”

Jean Ziegler (vertaling: Philippe Bruneel)

Bekijk het originele Franstalige filmpje