Ga naar de inhoud
voedselanders logolanceringk

Ondernemers aan de slag met agro-ecologie

Op Krachtboer – een festival over de toekomst van de landbouw eind mei 2016 in Dranouter – getuigden vijf boeren uit Noord en Zuid over hun manier van werken. Professor agro-ecologie Marjolein Visser (ULB) leidde de boeren in. Nadien onthulde chefkok Kobe Desramaults het logo.

Voedsel Anders - groeiende beweging voor agro-ecologie

  • Op de boerderij van de Abdij van ‘t Park in Leuven koopt biologisch groenteteler Brecht Goussey samen met een collega-groenteteler een paar koeien om te kunnen profiteren van de rijke mest. Zo verbeteren ze op een lokale manier de vruchtbaarheid van hun bodems en leggen ze koolstof vast in de bodem, zonder daarvoor mest te moeten aanvoeren. Zo sluiten ze ook de kringloop op hun bedrijf. Melk en kaas worden twee nevenproducten van hun gemengde bedrijf.
  • De landbouw moet zowat de enige sector zijn waar de boer prijsnemer is in plaats van prijszetter, met onhoudbare financiële situaties als gevolg. Onder Delimel verenigde Koen Van De Walle een 20-tal gangbare melkveehouders om hun verse melk gezamenlijk lokaal af te zetten aan een kostendekkende prijs. Een korteketenverhaal vol boerenverstand.
  • Op zijn biologisch-dynamisch veebedrijf maakt Rik Delhaye slim gebruik van de natuur. Zijn hellende graslanden zijn erosiegevoelig. Door bomen te planten op contourgreppels dijkt hij niet enkel erosie in, maar verzekert hij ook dat waardevolle voedingsstoffen voor de landbouwgewassen ter plekke blijven en de productiviteit en diversiteit verhoogt. Of hoe hij het probleem van waterafstroming ombuigt tot een kans.
  • Jen Nold runt in Bierbeek een biologisch groente en -fruitbedrijf met zelfoogst, gefinancierd volgens CSA-principes (Community Supported Agriculture). Ze schetst de snelle opkomst en het succes van de CSA-beweging in Vlaanderen, waar nu ook gangbare boeren inspiratie halen.
  • Joaquin Coc Coy boert in Noord-Guatemala zoals zijn voorvaderen dat al sinds de grote veredelingssprong in de maïs deden: volgens agro-ecologische principes. Zonder externe inputs en met relatief hoge opbrengsten ondanks de van nature arme bodems.

Kobe Desramaults, chef in het restaurant In De Wulf, onthulde feestelijk het logo van Voedsel Anders, de groeiende beweging voor agro-ecologie.