Ga naar de inhoud

Roterend begrazen als sleutel in klimaatvraagstuk?

Landbouwbeweging Wervel en Odisee Hogeschool starten met een onderzoek naar roterend begrazen, met de steun van het departement Omgeving. De techniek van roterend begrazen zou leiden tot een grotere opslag van koolstof in de bodem. Beide organisaties zijn op zoek naar landbouwers die de techniek (willen) toepassen.
De vlees- en zuivelsector wordt vaak met de vinger gewezen in discussies over methaanuitstoot en de productie van CO2 tijdens de fermentatie in voormagen. De sector kan hier zelf op inspelen door de rantsoenen aan te passen, de stalconcepten te herzien of door technologie in te zetten.
Ook graslanden kunnen veel koolstof opslaan in de bodem, op voorwaarde dat ze goed gemanaged worden. Dat kan door te maaien, continu te begrazen of roterend te begrazen waarbij variërende rustpauzes ingebouwd worden tussen de graassessies met een wisselende dierdensiteit per hectare. Een kort literatuuroverzicht, gemaakt door de focusgroep van eip-agri ‘Grazin for Carbon’, leert dat begrazing een netto koolstofopslag oplevert, maar dat deze groter is wanneer een grasland enkel begraasd wordt dan wanneer er een combinatie is van grazen en maaien. Roterend begrazen zou meer aanzetten tot koolstofopslag dan continu begrazen.
Roterend begrazen krijgt daarom steeds meer aandacht in Europa en daarbuiten. België telt een aantal landbouwers die hiermee als voortrekkers aan de slag zijn.
Met dit project willen Wervel en Odisee Hogeschool boeren samenbrengen met interesse en/of ervaring in roterend begrazen om ook in Vlaanderen meer de aandacht te vestigen op de positieve bijdrage die herkauwers aan het klimaat kunnen bijdragen.
Ben of ken je een boer die de runderen laat grazen en heb je interesse in roterend begrazen? Neem contact op met jo.vicca@odisee.be of jeroen@wervel.be