Ga naar de inhoud
Agro-ecologische techniek: mengteelt voor veevoerproductie

Een brede groep maatschappelijke organisaties stelt in een gezamenlijke verklaring dat Vlaanderen in een volgende legislatuur hoognodig extra moet inzetten op agro-ecologische landbouwprincipes. Anders gezegd: produceren mét het ecosysteem en niet ten koste ervan. De groeiende vraag naar bioproducten, illustreert dat de maatschappij dit verwacht.

Het potentieel om onze voedselproductie te verduurzamen blijft onderbenut, stellen de middenveldorganisaties, die tonen waar het schoentje knelt en drie aanbevelingen doen voor meer agro-ecologie in Vlaanderen.

De middenveldorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Bioforum, Vredeseilanden, Velt, Wervel, Oxfam en EVA stellen vast dat voortrekkers van duurzame landbouwvormen vandaag nog te weinig worden ondersteund door de overheid. Ze botsen meer dan eens op regelgeving die op maat van gangbare landbouw is gemaakt. Zo is bvb het mestbeleid vandaag afgestemd op gangbare landbouw en wordt onvoldoende ingezet op de opbouw van bodemvruchtbaarheid met gebruik van organisch materiaal.

Vlaanderen heeft met het plattelandsontwikkelingsprogramma nochtans een instrument in handen waarin zo’n 300 miljoen euro publieke middelen ingezet kunnen worden op het verduurzamen van de landbouw. Nieuwe landbouwvormen en hun pioniers hebben binnen dit programma meer ademruimte nodig in hun ontwikkeling en verdienen een bevoorrechte toegang tot de markt.

Wil Vlaanderen een voorloper zijn in de omschakeling naar agro-ecologische landbouwsystemen, dan moet gezocht worden naar geschikte vormen van ondersteuning bvb in de vorm van vergoeding voor ecosysteemdiensten. De overheid moet hierin een pro-actieve rol opnemen, wat meer vereist dan een schamele 5 % van het jaarlijkse budget voor landbouwonderzoek.

Tenslotte vragen de initiatiefnemers om te investeren in een leerplatform dat praktijkervaring van agro-ecologische voortrekkers samenbrengt met wetenschap, maatschappelijke actoren en onderwijs. Bedoeling is dat bruikbare inzichten en kennis hun weg vinden naar de volgende generatie landbouwers.

Lees de brief en de aanbevelingen (PDF, 2 pgs.)