Ga naar de inhoud
De consumptie van producten van dierlijke oorsprong draagt bij aan de opwarming van de aarde.
De VUNA, de Vegetarische Bond van Noord-Amerika; de UVLA, de Vegetarische Bond van Latijns Amerika en de SVB, de Vereniging van Braziliaanse Vegetariërs, dagen Al Gore en de activisten rond de opwarming van de aarde uit om een bijzonder ongemakkelijke waarheid onder ogen te zien.

Het gaat om de waarheid dat het eten van vlees een van de hoofdoorzaken is van de opwarming van de aarde. Door het eten van voedsel dat lager staat in de voedselketen dan vlees of andere dierlijke producten kan de mensheid een essentiële bijdrage leveren aan de vermindering van de opwarming van de aarde.

“Al Gore en zij die ijveren voor het klimaat vergeten een van de meest ongemakkelijke waarheden van onze tijd: het houden van vee en het eten van dierlijke producten door de mens is op dit moment de voornaamste oorzaak van de opwarming van de aarde”, zegt Saurabh Dalal, voorzitter van de VUNA. “Als zij moesten kiezen tussen het sparen van de planeet en de consumptie van dierlijke producten, zouden veel mensen, hoewel ze waarschijnlijk goed op de hoogte zijn, toch doorgaan met het eten van kippenbout en hamburgers.”

“Nog afgezien van de invloed die het heeft op de atmosfeer, is het houden van vee een zeer inefficiënte vorm van gebruik van hulpbronnen. Het is een van de voornaamste oorzaken van het verlies aan oerwoud in Amazonië. Grote stukken land worden bestemd als weidegronden. De vleesindustrie is een van de belangrijkste vervuilers en zoetwaterverbruikers van de planeet. De mest van de intensieve veeteelt leidt tot ernstige milieuproblemen. Behalve ruimte voor deze dieren is er een enorme hoeveelheid granen nodig dat direct geschikt is voor menselijke voeding. In een wereld waarin de honger een realiteit is, wordt vleeseten ethisch onaanvaardbaar”, stelt Marly Winckler, voorzitter van de SVB en coördinator van de Latijns Amerikaanse en Caribische Internationale Bond van Vegetariërs, IVU.

Het rapport van de FAO (the Livestock's Long Shadow, zie www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000448) concludeert dat de veeteelt op wereldschaal meer broeikasgas in de atmosfeer brengt dan alle vormen van transport samen. Het gaat om een beangstigende hoeveelheid van 18% van de totale emissie, uitgedrukt in CO2-equivalenten.

De productie van vlees en andere zaken van dierlijke oorsprong dragen aanzienlijk bij aan de uitstoot van de voornaamste gassen die de opwarming van de aarde veroorzaken, voor 9% als koolstofdioxide, voor 37% als methaan en voor 65% als stikstofoxide. Het zijn opmerkelijke gegevens dat methaan 23 maal en stikstofoxide 296 maal schadelijker is dan koolstofdioxide. Een studie van de universiteit van Chicago toonde aan dat het gemiddelde Amerikaanse dieet met inbegrip van alle stappen in de voedselverwerking jaarlijks 1,5 ton CO2-equivalenten meer produceert dan een dieet zonder vlees.

Maar de milieufreaks, de media en de autoriteiten laten volgens Richard Schwartz na om deze waarheid aan het publiek uit te leggen. Richard Schwartz is lid van de Raad van de VUNA. “Een dieet dat is gebaseerd op dierlijke producten, bedreigt onze planeet”, zegt Schwartz. “Alle maaltijden, maar ook alle reizen, zijn beslissingen die het klimaat beïnvloeden. Zij die in de gelegenheid zijn om het publiek op te voeden moeten het duidelijk maken dat de voedselkeuze belangrijker is dan de keuze voor de auto”.

Hierom en ook om nog nader te beschrijven redenen roepen de VUNA, de UVLA en de SVB Al Gore en de gemeenschap die ijvert voor het milieu op om het voedsel op ons bord in het middelpunt van de aandacht te brengen in het strijdprogramma tegen de klimaatverandering. “Wij moeten ook druk uitoefenen op regeringen, religieuze gemeenschappen, instellingen en onderwijscentra en andere groepen, om te bereiken dat zij een dieet gebaseerd op vegetarische bronnen promoten en de enorme voordelen ervan aangeven”, zei Dalal.

Achtergrondinformatie

Er zijn op dit moment in de wereld meer dan 50 miljard dieren die jaarlijks worden gekweekt voor de slacht.

Behalve de grote invloed op de opwarming van de aarde draagt dit ook in aanzienlijke mate bij aan de vernietiging van belangrijke tropische wouden en andere habitats, de snelle uitroeiing van soorten, de consumptie van gronden en de erosie ervan, en andere bedreigingen. Behalve dat de veeteelt door een hoge mate van inefficiëntie wordt gekenmerkt, vergeleken met de plantaardige eiwitproductie, put het vee op buitensporige wijze de al geringe drinkwaterreserves uit, maar ook reserves op het vlak van land, brandstoffen en andere bronnen. Om het nog erger te maken, het rapport van de FAO voorziet een toename van de vraag naar dierlijke producten die het aantal gekweekte dieren tot 2050 zal doen verdubbelen.

De meeste zorgen baart het rapport van de IPCC, samengesteld door een groep van honderden belangrijke geleerden over heel de wereld, dat catastrofale gevolgen voorziet als er niet snel iets verandert. Sommige beroemde geleerden in die sector waarschuwen dat als de ontwikkeling onveranderd doorgaat, de opwarming van de aarde over tien jaar niet meer beheersbaar zou kunnen worden.

Onderzoek van decennia duidt erop dat – naast milieuvoordelen – de omschakeling in de consumptie van vlees naar plantaardig voedsel ook op drastische wijze hartklachten, gevallen van kanker, van obesitas en andere chronische aandoeningen zou verminderen. Vermindering van de veeteelt maakt dat bouwland, drinkwater en andere agrarische bronnen vrij komen voor het voeden van honderden miljoenen meer mensen. Gereputeerde ecologisten zoals Eugene Odum en Garry Barrett zeggen: “Denkend aan de bevolkingsdruk op de natuurlijke hulpbronnen en het milieu, mogen we niet vergeten dat er meer gedomesticeerde dieren dan mensen zijn, maar ook dat zij vijf keer meer calorieën consumeren dan alle mensen samen.”

Dit alles betekent niet dat een vegetariër of een veganist het eetgenot moet laten varen. De huidige vegetarische schotels zijn zeer smaakvol, en zo mogelijk nog meer dan die gebaseerd op dierlijke producten. Heel wat beroemde koks koken zonder dierlijke producten.

Meer informatie over het verband tussen ons voedselpakket en de opwarming van de aarde en andere effecten, treft u aan op volgende websites:

– SVB (www.svb.org.br)

– UVLA (www.ivu.org/uvla)

– VUNA (www.ivu.org/vuna/)

Contact:

Paula Brügger, Profª Dept de Ecologia y Zoologia – UFSC; coordinator of the Dep. of Environment of the SVB: svb@svb.org.br

070704