Ga naar de inhoud

De prestigieuze ‘World Pesticide Resistance Prize’ gaat dit jaar naar Italiaans Raaigras, omwille van zijn wereldwijd geweldloos verzet tegen pesticiden als glyfosaat (Roundup), chlorsulfuron, diclofop-methyl en trifluralin. Deze felbegeerde nobele prijs bekroont elk jaar planten of insecten die een uitzonderlijke inspanning leveren om weerstand te bieden aan de chemische oorlogsvoering in de voedselproductie. De weerstand die Italiaans raaigras toont, is opmerkelijk gezien de intensivering van gifgebruik door biotechnologen en agro-industriële concerns.

Woord & wederwoord in Wageningen

“Biologische voeding is minder goed voor het milieu”, beweerde Aalt Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van Wageningen Universiteit vorig jaar al. “Biologische productiesystemen zijn minder productief, waardoor ze meer grond en grondstoffen verbruiken en dus meer broeikasgassen uitstoten”. De uitspraken van Dijkhuizen deden heel wat stof opwaaien. Twee collega’s van Dijkhuizen, Pablo Tittonell en Jan Douwe Van der …

Louis De Bruyn raakt de diepere kant van landbouw, in de onderlinge samenhang der dingen. Hij schreef deze eerste editie in India, waar hij samen met twee landbouwers enkele duurzame landbouwprojecten bezocht. Coëxistentialisme: een visie voor een wereld in verandering Onder begeleiding van Johan D’Hulster van tuinbouwbedrijf Akelei (Schriek) trokken Johan De Schacht, die meewerkt op …

Laten wij de boeren in de steek?

Onder leiding van de BBC World presentator Nik Gowing vond op 31 maart 2007 een TV-debat plaats met een internationaal panel van vertegenwoordigers van boeren, regeringen, handelsorganisaties, multinationale bedrijven, NGO’s en donorinstellingen.

Velen zijn zich nauwelijks bewust hoezeer landbouw en taal onderling samenhangen. Beide zijn directe uitingen van de culturele ontwikkeling van de mens. Ook is er een samenhang tussen culturele diversiteit en biologische diversiteit; zij zijn vaak onscheidbaar en hebben ieder voor zich een evolutie doorgemaakt binnen een bepaalde natuurlijke omgeving.

VORMINGSDAG LANDBOUW EN CULTUUR

Doorheen zijn werking heeft Wervel zich herhaaldelijk de “cultuurvraag” gesteld. Op verschillende colloquia onderzochten we de band tussen:  “zaad en cultuur”, “landbouw en spiritualiteit”, “landbouw en ethiek”. We nodigen u uit om samen met ons ideeën en methoden te ontdekken om een nieuwe landbouw op de sporen te zetten. Voor het programma: klik hier

30 september 2006 van 10u tot 17u:
Van duurzaamheid naar samenhang: “De buik en het cijfer”
In Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 – 2600 Berchem
achteruitgang station Berchem; 10 min. stappen

Lees ook: http://www.aquarius-alliance.com

Dit weekend heeft Vandana Shiva afgebeld. Ze komt niet naar België zoals afgesproken was. Dat is erg jammer, maar we hebben een waardige vervanger: Jan Diek van Mansvelt is in Nederland bekend als trekker van de biodynamische landbouw en de Slow Food beweging en is decennialang wetenschappelijk en bestuurlijk actief geweest in biologische landbouwkringen als:

  • hoogleraar universiteit Wageningen – leerstoel biologische landbouw
  • voorzitter IFOAM – Internationale overkoepelende beweging biologische landbouw
  • voorzitter Nederlandse biodynamische vereniging


Waar: Aula Pieter De Somer, Deberiotstraat 24, Leuven.
Wanneer: vrijdag 3 november 2006, om 20.00 uur
Gratis inkom!