Ga naar de inhoud
Rita Van de Voorde

Hoe kwam je in contact met Wervel?

Enkele jaren geleden leerde ik Wervel kennen door de Wervelkrant, een tijdschrift dat uit de band sprong naast de traditionele land- en tuinbouwbladen. Ik was toen namelijk contractueel medewerker bij de traditionele land- en tuinbouwsectoren. Verder ben ik uit persoonlijke interesse naar lezingen van Braziliëkenner Luc Vankrunkelsven geweest.  Het was een verademing om te weten dat er een Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw bestond én nog bestaat. Ook heb ik voor de milieuorganisatie, waar ik als vrijwilliger actief ben, een gespreksavond over vlees georganiseerd met als onderwerp “mogen we nog vlees eten?” Ik heb Wervel toen gecontacteerd om aan het gesprek deel te nemen.

Wat motiveert je precies om je voor Wervel in te zetten?

Kort nadat mijn werkgever mijn contract stopgezet had, zag ik dat Wervel een webmaster zocht. Dat was een uitgelezen kans om op professionele wijze, zij het als vrijwilliger, aan een website te kunnen werken en dan nog wel ten dienste van die land- en tuinbouw die ik een warm hart toedraag. Het klikte meteen! Ik sta helemaal achter de visie van Wervel. Ik bedoel: de ijver voor een rechtvaardige verdeling tussen Noord en Zuid, voor echte duurzame ggo-vrije land- en tuinbouw, zoals bio, permacultuur, agroforestry en algemeen de agro-ecologie, alsook voor streekeigen of alternatieve teelten en diervriendelijke productiemethoden. Als vrijwillig webmaster bij Wervel lees ik alles grondig na, niet alleen technisch, maar ook vanuit persoonlijke interesse. Ik maak van de teksten meer webtekst en zo zet ik mijn eigen vaardigheden in voor een zaak waarin ik geloof.

Hoe belangrijk is Wervel voor jou als consument?

Wervel schuift de hete aardappel van de land- en tuinbouw niet door aan anderen. Met een kleine groep mensen durven ze zowel op Vlaams, Belgisch als Europees niveau een stem laten horen voor een rechtvaardige en duurzame landbouw. Door mensen van de andere kant van de wereld aan het woord te laten, laten ze zich evenmin op mondiaal vlak onbetuigd. Aan die gedrevenheid draag ik graag mijn eigen steentje bij, al is het maar door de website te onderhouden en door mijn eigen consumentengedrag. Het is mede dankzij werkgroepen als Wervel dat consumenten zich ook gaan realiseren dat de westerse manier van leven impact heeft op andere delen in de wereld.  Ik geloof de verkooppraatjes niet van de consument wil het. De consument bestaat niet. Als consument kan je wel degelijk op zoek gaan naar eerlijke producten ongeacht of ze uit eigen tuin, van de plaatselijke bio-boer, uit de fairtrade handel of uit de supermarkt komen. Uit de informatie die ik o.a. bij Wervel haal, heb ik veel als consument. Ik mag wel zeggen dat mijn aanleg tot kritische consument door Wervel nog versterkt wordt. Ik word alsmaar kritischer, tot mijn grote tevredenheid! Als meer consumenten zich zo gedragen, hebben we ook veel te betekenen. Ik weet dat ik niet alleen sta.

Hoe blik je terug en vooruit op je engagement bij Wervel?

Ik ben fier dat ik mij geëngageerd heb om als vrijwilliger voor Wervel te werken. Ik hoop op die manier verder te kunnen doen.