Ga naar de inhoud

 Karolien Burvenich is de nieuwste medewerker bij Wervel. De dertigjarige Brusselse heeft al boeiende ervaring op haar conto. Leer haar kennen!

totaalconcept

Karolien wil een andere voedselcultuur mee vormgeven. Dat is haar uiteindelijke doel voor de campagne Lunch met LEF. ‘Ik vind het campagne-idee ontzettend inspirerend’ vertelt Karolien. ‘Voornamelijk het totaalconcept lijkt me erg aantrekkelijk, want we vergeten niemand: de lokale boer en de kok, de buurt, de ouders en de kinderen. Voor elk van hen krijgt Lokaal, Ecologisch en Fair een invulling. Waarbij Fair dan zowel gaat over eerlijke prijzen voor de boer áls voor toegankelijk voedsel voor iedereen.

vrijwilligers

‘Ik ontmoette tijdens de nieuwjaarsreceptie al een aantal vrijwilligers en wat me bij hen opvalt is de ontzettende gedrevenheid bij de achterban om rond het thema voedsel te werken.’ 

Karolien is vertrouwd met vrijwilligers. ‘Tijdens mijn masterscriptie werkte ik rond fairtrade goud in opdracht van de  vrijwilligersorganisatie CATAPA. Later heb ik voor CATAPA twee jaar de campagne Make ICT Fair vormgegeven. Dat heeft mijn kijk op vrijwilligerswerk sterk verrijkt. Als burgers geen ruimte krijgen om een engagement op te nemen in de samenleving en deze vorm te geven, kan er geen échte democratie groeien. 

Bij de achterban van Wervel viel haar verder de inhoudelijke expertise op. Ze kijkt er dan ook erg naar uit om bij te leren en de vrijwilligers beter te leren kennen.

Pastoralisme in Oeganda

Gezonde Landbouw is voor Karolien geen onbekende. “Ik heb twee jaar gewerkt voor Dierenartsen Zonder Grenzen in Karamoja, Oeganda. Daar werkte ik voornamelijk rondom landrechten van pastoralisten (rondtrekkende veehouders). De toegang tot land en water is essentieel voor hen, zoals voor elke boer, maar staat erg onder druk. De macht is ongelijk verdeeld. Onder meer door een grote ongeletterdheid, zowel qua schrift als qua wetgeving inzake landbezit,wordt er erg van hen geprofiteerd.   Bovendien staat pastoralisme in verdrukking en wordt dit door de Oegandese als een ouderwets gebruik gezien. Maar pastoralisme is net een veerkrachtig systeem dat adaptief omgaat met wisselende weersomstandigheden. Ideaal dus in een wereld getroffen door klimaatverandering. Door haar ervaringen leerde Karolien op een genuanceerde manier te kijken naar de wereld, maar zonder haar gedrevenheid en engagement te verminderen.

lokaal engagement

Je ziet het engagement van Karolien ook in haar rol bij de lokale coöperatieve kruidenier Bloum in Vorst en in de buurtwerking rond vergroening van openbare ruimtes. “Ik vind het belangrijk om in Brussel mee te werken aan een gezellige stad waar buren elkaar leren kennen”. Ook dat is lunch met LEF volgens Karolien, mensen bij elkaar brengen.

Lunch met LEF en Karolien, het belooft een mooi verhaal te worden.

Heb je vragen? karolien@wervel.be
Ga naar lunchmetlef.be
en ga zelf aan de slag op een school in jouw buurt.