Ga naar de inhoud

Missie

Wervel ziet voeding als een mensenrecht en ijvert voor democratie in ons landbouw- en voedselsysteem. Wervel verbindt eters en boeren, verwerkers en verdelers die voedsel in eigen handen nemen, om van elkaar te leren.

Samen met hen werken Wervelaars aan een voedselvoorziening die maatschappelijk eerlijk, cultureel ingebed en ecologisch herstellend is. Door innovatieve praktijken te ontwikkelen en door opgebouwde kennis te verspreiden, inspireert Wervel het debat over voedselvoorziening.

Visie

  • Op verschillende plaatsen in de voedselketen duiken praktijken op waar mensen het eigenaarschap van (een deel van) de voedselketen (opnieuw) opeisen. Dat kan alleen slagen als er een grondige verandering in het systeem komt en we zien dit als een verandering van onderuit.
  • Dat eigenaarschap, ‘voedsel in eigen handen nemen’, zien we in de hele voedselketen, dus niet alleen bij de boeren, maar ook bij verwerkers, verdelers én eters.
  • Die ‘eigen handen’ zijn verschillend en kunnen dat ook blijven. Wij bekijken de ‘eigen handen’ in eerste instantie als de praktijken die op samenwerking steunen: commons, ‘voedsel in gemene handen’.
  • Verandering in voedselvoorziening en meer samenwerking in en tussen de schakels van de voedselketen is meer dan een sociaal-economische zaak. Daarom hechten we veel belang aan agro-ecologie. Dat betekent zowel voedsel winnen (agro) als ecosystemen (ecologie) herstellen.
  • Hoe evolueren van een onevenwichtig voedselsysteem met overwicht van het ABC naar een veelvormige voedselvoorziening met plaats voor commons en agro-ecologie? Hoewel we een radicale ommekeer voor ogen hebben, pleiten we niet voor een grote revolutie. We hechten meer belang aan een gestage transitie en stellen verbinding tussen de vele betrokken als essentiële voorwaarde om tot een evenwichtig systeem te komen.