Ga naar de inhoud
Martina Luskova werkt aan de Cerrado digital story

Martina Luskova is vrijwilliger bij Wervel. Zij leerde Wervel kennen door haar stage. Zij vertelt:

Ik wilde een nuttige en betekenisvolle stage doen. Ik wist dat er in het gebouw waar Wervel zit, veel ngo’s zetelen die me zouden interesseren. Dus vond Wervel op internet. Mijn vriend, een Vlaming, vertaalde voor mij enkele thema’s van op de website. Toen vroeg ik op het Wervelkantoor of ik daar stage kon doen. Het Wervelteam verwelkomde me hartelijk en na wat uitleg en overleg, stond ik te popelen om mee te werken aan projecten samen met andere vrijwilligers.

Waarom ik me voor Wervel inzet?

Ten eerste, ik heb landbouw  en ontwikkelingshulp gestudeerd. De waarden die Wervel aanhangt zijn mij dierbaar. Ten tweede leken de projecten en activiteiten interessant. Vooral het project Red de Cerrado waar ik erg op betrokken ben.

Wervel is belangrijk voor consumenten

Ik geloof dat het echt belangrijk is om over de oorsprong van het voedsel dat we elke dag eten na te denken, erover te spreken en die thematiek breder bekend te maken. De invloed ervan op het milieu en de economie zijn groot en de context raakt de hele wereld. Veel mensen staan er niet bij stil en realiseren zich zelfs niet dat zij door hun eigen eetgewoonten in staat zijn de situatie een beetje te veranderen. Een consument betekent meer dan hij denkt. Daarom zijn organisaties als Wervel belangrijk in een maatschappij. Zij vertellen over reële situaties en kunnen consumenten aanzetten om te beseffen wat er gebeurt.

Ik genoot er echt van om aan de projecten van Wervel te werken en zal er ook van genieten in de toekomst.