Ga naar de inhoud
Irene Ibba

Hoe kwam je in contact met Wervel?

Enkele maanden na mijn aankomst in Brussel begin 2013, vond ik in het tijdschrift van Het Punt (dat vrijwilligerswerk promoot) een vrijwilligersvacature. Ik kwam uit de onderzoekswereld en wilde nieuwe mensen ontmoeten met gelijklopende interesses. Ik nam contact op, maakte kennis en begon te helpen op verschillende vlakken.

 

Wat motiveert je precies om je voor Wervel in te zetten?

Ik ben bioloog gespecialiseerd in chemische ecologie en werkte bijna tien jaar op basisonderzoek met betrekking tot de reukzin van insecten. Insecten zijn zeer belangrijk voor de landbouw, bijvoorbeeld voor bestuiving maar ook als indicator van klimaatverandering. Hoewel het geen toegepast onderzoek was, heeft toepassing van wetenschappelijke resultaten mij altijd geïnteresseerd.

Eigenlijk is mijn interesse de laatste jaren verschoven van perfecte laboratoriumomstandigheden naar de echte wereld. Ik voelde dat ik actie moest ondernemen. Dankzij Wervel werd ik me meer bewust van belangrijke milieukwesties in verschillende delen van de wereld.

Ik wil me actief inzetten voor praktische aspecten gelinkt met recht op landbouw, (in)direct verbonden met mensenrechten. Ook wil ik meer leren over het werken voor een ngo en tenslotte wil ik mijn kennis van het Nederlands bijwerken.

Hoe belangrijk is Wervel voor jou als consument?

Ik ben al tien jaar vegetariër om ethische en gezondheidsredenen. Wat Wervel doet, strookt met de manier waarop ik denk over voedselconsumptie. Ook heb ik nieuwe mogelijkheden leren kennen om de impact van mijn dieet, kledij en consumptiepatroon bij te stellen. Ik doe nu meer dan vroeger mijn best om vrienden en familie in te lichten over de enorme waaier aan manieren om gezonder te leven en tegelijk de levende wezens en onze planeet te beschermen.

Hoe blik je terug en vooruit op je engagement bij Wervel?

Ik ben erg leergierig en hou ervan in een multidisciplinair team te werken. Sinds ik begon bij Wervel, heb ik al op verschillende fronten gewerkt, met verschillende methodieken. Dat gaf me een goed overzicht van wat Wervel doet en hield mij enthousiast.

Hoe meer ik voor Wervel doe, hoe meer ik me geëngageerd voel en aandacht heb voor de activiteiten. Sinds kort ben ik meer betrokken bij het Cerrado-team, samen met veel mensen uit verschillende landen. Elke keer dat ik eraan werk, leer ik bij over ontbossing, vernietiging van biodiversiteit en wat er ginder lokaal gebeurt. Ook over de oorzaken en wat we kunnen doen om het te stoppen of ten minste om het bewustzijn te vergroten en oplossingen voor te stellen. Er moet meer gebeuren, maar voor de vele bomen die worden gekapt, zijn tenminste nieuwe zaadjes van bewustwording aan het ontkiemen.