Ga naar de inhoud

GEANNULEERD

Uitstel maar geen afstel. Er volgt zeker nog een nieuwe editie van deze trefdag. Hou dus je interesse warm. Heb je intussen vragen, laat het ons weten via info@wervel.be.

Ben jij erbij op deze trefdag, een dag vol uitwisseling en inspiratie? Na een eerste geslaagde bijeenkomst vorig jaar zetten we deze traditie graag verder. Samen met verschillende organisaties uit de agro-ecologische beweging nodigen we gemotiveerden en sympathisanten uit voor een niet te missen trefdag op zaterdag 17 juni in Abdij van Park in Leuven. Ben jij erbij? Schrijf je in voor 11 juni.

De trefdag is een gezamenlijk initiatief van Wervel, De Landgenoten, Boerenforum, CommonsLab, CSA-Netwerk, Fian, Landbouwbrigades, Solidagro en Voedselteams.

WAAROM?

We zijn er zeker van dat vrijwilligers en sympathisanten van de verschillende organisaties elkaar veel te vertellen hebben en van elkaar kunnen leren. Er valt nog zoveel te ontdekken en uit te wisselen over agro-ecologie. We geloven in het belang van de inbreng van onze achterban om samen onze weg uit te stippelen. En soms mag het ook een beetje feest zijn.

VOOR WIE?

Alle vrijwilligers en sympathisanten van Wervel, De Landgenoten, Boerenforum, CommonsLab, CSA-Netwerk, Fian, Landbouwbrigades, Solidagro en Voedselteams zijn welkom op de trefdag. Actieve en minder actieve vrijwilligers, toekomstige vrijwilligers, voorstanders van agro-ecologische principes, geïnteresseerden… 

We maken allemaal deel uit van een brede beweging voor agro-ecologie. Door elkaar beter te leren kennen, komen we te weten hoe we elkaar kunnen versterken.

WAAR?

Tiendenschuur – Abdij van Park 7 – Leuven

PROGRAMMA

11u00 – 12u30

 • Rondleiding veehouderij: de rol van het dier in een gezond landbouwsysteem
  Wat is de plek van veehouderij binnen agro-ecolgie?
 • Eerlijk inkomen (CSA) / goe betaald (BF) / sociale voedselzekerheid (FIAN Belgium)
  Wat is een eerlijk inkomen? Hoe maak je een eerlijk inkomen bespreekbaar? En hoe kan je dat verder uitdragen?
 • Lokale beleidsmakers
  Hoe kan je als burger een rol opnemen om te lobbyen voor agro-ecologie naar de gemeente?
 • Community building / lokaal engagement
  Hoe kan je als deelnemer een boer(derij) als community ondersteunen?
 • Duurzame visserij
  Wat is duurzame visserij? Hoe zit dat met het label? Wat is de rol van de veiling?
 • Agro-ecologie buiten België
  Hoe staat het met agro-ecologie buiten België? 

14u00 – 15u15

 • Voedselraden: ervaringen en perspectief
  Voedselraden en hun rol in de transitie. 
 • Vergunning in de grijze zone (boeren in een gedoogbeleid zonder zekerheid)
  Hoe zit het met vergunningen voor de boeren? Wat zijn hun problemen en wat hebben ze nodig? Moeten we naar tijdelijke landbouwvergunningen? 
 • Sociale inclusie
  De sociale boerderij als ontmoetingsplek. 
 • Rondleiding BoerEnCompagnie
  Vrijwilligers tonen de rol van deelnemers binnen CSA. 
 • Toegang tot vrije grond voor boeren zonder lokaal steunend netwerk
  Denksessie rond grond vrijkopen voor boeren die geen actieve gemeenschap rond zich hebben. Dat is een grote uitdaging voor De Landgenoten en de boeren: hoe kan dit verbeterd worden?

14u00 – 17u00

 • Meewerkdag
  Meewerken op het bedrijf met de boer(in). Je kan een concrete taak vervullen en in gesprek gaan met de boer(in). 

15u45 – 17u00

 • Participatief Garantie Systeem
  Wat is een Participatief Garantie Systeem? We bespreken de opgebouwde ervaring en mogelijkheden.
 • Rondleiding BoerEnCompagnie
  Vrijwilligers tonen de rol van deelnemers binnen CSA. 
 • Koolstoflandbouw (carbon farming)
  Koolstoflandbouw en koolstofcredits: wat hebben we er aan of net niet aan? Helpt dit de boer vooruit?
 • Samenwinkels als perspectief
  Samenwinkels als lokaal engagement en het perspectief.
 • Social media
  Hoe gebruik maken van sociale media in agro-ecologie?