Ga naar de inhoud

Wil je ervaringen met andere samenwinkels in ons lerend netwerk uitwisselen? Heb je nog geen samenwinkel maar wel plannen om er één te starten? Wil je het model eerst wat beter leren kennen? Kom dan naar onze kennis- en ervaringsdag van de samenwinkels op 13 oktober in Essen

Programma

  • 10.30 u: Bezoek aan samenwinkel CoopSaam in Essen (Karrenmuseum, Moorkantsebaan 52)
  • 12.30 u: Lunch met LEF in Tatteljee
  • 14.00 u: Workshop rond coöperaties begeleid door Febecoop
  • 17.00 u: Napraten bij een drankje
  • Doorheen de dag uitwisselingsmomenten rond vragen en uitdagingen van de leden.

Praktisch

  • Locatie: om 10.30 u bij CoopSaam (Karrenmuseum, Moorkantsebaan 52 in Essen)
  • Inschrijven: geef een seintje aan dorinne@Wervel.be
  • Deelname: gratis voor leden van het netwerk / 10 euro voor niet-leden
  • Vragen: contacteer dorinne@wervel.be
  • Info over samenwinkels: https://wervel.be/wat-is-een-samenwinkel-en-waar-vind-je-ze/