Ga naar de inhoud

Als je een boer ziet werken op een veld, weet je dan wat hij/zij aan het doen is? Weet je wie je voeding produceert, waar je voeding heeft gegroeid, hoe het is verzorgd? De wereld van de landbouw ligt vlak voor onze voeten en zit vol uitdagingen en vraagstukken. Ben jij hier benieuwd naar en woon je in of rond Antwerpen? Dan is dit traject misschien iets voor jou. 

Waar moet een boer allemaal rekening mee houden? Is het vandaag nog mogelijk om als boer lokaal gezond voedsel te produceren? Hoe sluit dat aan bij bijvoorbeeld klimaatvraagstukken? Kunnen landbouw en natuur ook hand in hand gaan? En wat met dieren in de landbouw? Veel vragen, die we ons niet altijd bewust stellen, maar die zich afspelen rondom ons op de velden en dagelijks op ons bord. Wervel nodigt je uit om deze vragen wakker te maken en actief op zoek te gaan naar antwoorden, in je directe omgeving. 

In een traject verspreid over zes zaterdagen, van 1 april tot 18 november ga je samen met andere geïnteresseerden het veld op bij de boeren in jouw buurt. We zorgen voor een stevige basiskennis en wijzen je de weg om verder te kunnen verdiepen. Een leerweg die terug verbinding creëert tussen wat er op je bord ligt en je directe omgeving en van daaruit ruimte schept voor perspectief en verwondering.

Geprikkeld? Nieuwsgierig? Er zijn nog enkele plaatsen vrij, schrijf je hier snel in.

Op het programma

Hieronder vind je het volledige programma. De dagen starten om 9u30 en eindigen om 17u.

Dag 1 – Zaterdag 1 april

Boerderij: Moesland CSA bio-groenteteelt bedrijf in Zwijndrecht met groentepakketten
Thema: Bodemvruchtbaarheid: de bodem als levend biotoop.

Wat is een goede grond om op te telen en hoe draag je daar zorg voor? Hoe ga je als boer om met klimaatuitdagingen en wat is de rol van de bodem hierin? Wat met bemesting? Wat met bodemvervuiling? 

Dag 2 – Zaterdag 6 mei

Boerderijen: Milagro is een gemengd biologisch landbouwbedrijf in Aartselaar. Keizershoeve is een melkveebedrijf in Kontich.
Thema: Kringlopen in de landbouw

Wat is een gemengde boerderij? Wat is de plaats van het dier in de landbouw, en de specifieke rol van herkauwers? Waarom werd stalmest vroeger het zwarte goud genoemd, en zien we mest nu als een groot probleem? Kan je eigenlijk nog vlees eten op een ‘verantwoorde’ manier?

Dag 3 – Zaterdag 3 juni

Boerderij: CSA loof en bezen in Wommelgem; zelfoogst bio groenten, fruit en bloemen
Thema: Het landbouwbedrijf als ecosysteem

Hoe werk je als boer vruchtbaar samen met de natuur? Zijn landbouw en natuur echt tegengestelden of kunnen ze ook hand in hand gaan? Hoe zit dat met ziekten en plagen? Wat is de rol van vruchtwisseling en diversiteit op een landbouwbedrijf? Waarom planten boeren zo weinig bomen en hoe kunnen bomen terug een plaats krijgen in de landbouw?

Dag 4 – Zaterdag 16 september

Boerderij: Akkerbouwbedrijf nabij Antwerpen
Thema: Afzet en handelssystemen

Hoe wordt de kostprijs van voeding eigenlijk berekend? En hoe zit dat met al die verschillende afzetsystemen, korte en lange keten? Wat heeft de boer nodig? Wat heb je als burger/consument nodig?

Dag 5 – Zaterdag 7 oktober

Bezoek: Rico coöperatieve buurtwinkel voor eerlijke gezonde lokale voeding
Thema: Lokaal beleid en netwerk

Wat beweegt er in Antwerpen en wat kunnen we daar samen van leren? Hoe zit het met het lokale beleid? Wordt er ruimte vrijgehouden voor voedselproductie rondom de stad? – in samenwerking met Commons Lab.

Dag 6 – Zaterdag 11 november

Thema: Ons voedingspatroon vertaald naar een landbouwbedrijf

Als we wat we eten willen produceren op jaarbasis, hoe zit dat dan qua verhouding van intensieve teelten en rustgewassen, dieren en bemesting,…? Past de puzzel logisch in elkaar? Kan Antwerpen eigenlijk nog lokaal gevoed worden?

Extra – Zaterdag 11 november – Boeren aan het woord

Avond waar landbouwers uit de streek met elkaar en het publiek in gesprek gaan over de landbouwstiel, de mogelijkheden en uitdagingen in ons voedselsysteem.

Opbouw en begeleiding

In de voormiddagen maken we kennis met de boerderijen en bedrijven. Samen duiken we dieper in een specifiek thema. We eten ‘s middags steeds samen een LEF-maaltijd. Op sommige dagen zijn er na de middag kleine meewerkmomenten. Deze werkmomenten bieden de kans om info te verteren en te verbinden met de praktijk. Het zijn ook ideale momenten om met elkaar in gesprek te gaan. Als afronding van iedere dag is er tijd om samen met de boer in gesprek te gaan. Er kunnen dan ruimere vragen aan bod komen en linken gelegd worden tussen verschillende thema’s en boerderijen, andere ervaringen, organisaties,…. 

Begeleiding

Ineke Docx, bewegingsmedewerker Wervel vzw. Zij heeft zelf in de landbouw gewerkt en vele jaren nieuwe bioboeren begeleid in het opleidingstraject van Landwijzer vzw. 
Dorinne Agemans, regioverantwoordelijke Voedselteams regio Antwerpen.

Ineke en Dorinne begeleiden het hele traject en zorgen dat er linken gelegd kunnen worden doorheen de dagen en de thema’s. 

Praktisch

 • Prijs:
  • Basisprijs: 300 euro 
  • Sociaal/studenten tarief: 150 euro 
  • Sponsortarief: voorstel 450 euro

   De deelnemersbijdrage dekt de tijdsinvestering van de boeren, accomodatie, middagmaal, koffie en thee. Wie kan wordt aangemoedigd het sponsortarief te kiezen. Liggen de kosten te hoog voor jou? Kies het sociaal tarief of neem contact met ons op. We willen dat het traject toegankelijk is voor iedereen met interesse.
 • Dit traject is bedoeld voor mensen uit Antwerpen en omgeving.  We streven naar een diverse lokale groep deelnemers en geven voorrang aan deelnemers binnen een straal van 10 km van het centrum van Antwerpen. Max. 20 deelnemers.

Is het lokaal boerentraject iets voor jou? Schrijf je snel in, er zijn nog enkele plaatsen vrij. En deel het zeker als je andere geïnteresseerden kent uit Antwerpen en directe omgeving.