Ga naar de inhoud

Debat met voorstelling van het nieuwe boek ‘Tot de bodem. De toekomst van landbouw in Vlaanderen’, onder redactie van Maïka De Keyzer.

Onlangs bracht denktank Minerva een 25-tal experts samen voor een boek over de toekomst van de landbouw in Vlaanderen. Luc Vankrunkelsven en Karolien Burvenich schreven voor Wervel over “Veehouders gekneld tussen hamer en aambeeld”. Ze leggen de machtsverhoudingen in de voedselketen bloot en pleiten voor een voedselsysteem waarin winst en economische groei niet meer centraal staan. Een landbouw waarin boeren centraal staan en via een eerlijk inkomen de omslag naar een klimaatrobuuste, regeneratieve landbouw maken.

De vurige debatten rond de stikstofproblematiek, de droogte, het biodiversiteitsverlies, de seizoensarbeid en de overmatige vleesproductie en -consumptie hebben landbouw weer helemaal op de maatschappelijke en politieke agenda gezet. De vraag dringt zich stilaan op of we in Vlaanderen en Europa effectief nog op een duurzame en economisch rendabele manier aan landbouw kunnen doen en hoe die landbouw dan vorm moet krijgen.

Het huidige debat is echter sterk polariserend: landbouw versus ecologie, vermarkting versus subsistentie, schaalvergroting versus familiebedrijven, comparatieve voordelen en specialisatie versus diversiteit, enzovoort. Polariserende discussies brengen helaas zelden antwoorden. Dit boek wil daarom de klassieke tegenstellingen doorbreken. 

Download hier het gratis e-book of bestel het boek op papier.

Sprekers
Maïka De Keyzer (KU Leuven)
Zuhal Demir (Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme)
Heleen De Smet (Bond Beter Leefmilieu)
Hendrik Vandamme (ABS)

Moderator
Dirk Draulans (bioloog, journalist en schrijver)

Wanneer
maandag 30 januari 2023

Waar

Aula Groep T, Andreas Vesaliusstraat 13, Leuven

Programma
19.15 uur: Deuren open
19.30 uur: Start debat ‘Tot de bodem’
21.00 uur: Einde

De toegang is gratis 
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen >

In samenwerking met KU Leuven, Knack en Denktank Minerva