Ga naar de inhoud

Dinsdag 23 augustus – 19u , café Belgaleiro, Leuven
Voertaal: Engels

(English below)

De Braziliaanse Cerrado, één van de belangrijkste ecosystemen ter wereld, wordt massaal ontbost door industriële landbouwpraktijken. Ondertussen is ongeveer de helft van de Cerrado al verdwenen. Maar er is ook een tegenbeweging. In 2016 richtte Fátima Cabral Aprospera op, een groep agro-ecologische boeren die agro-ecologie promoten. Samen onderhouden ze 21 CSA’s in hoofdstad Brasília.

Viva Cerrado, de Cerrado werkgroep van Wervel vzw, nodigt je uit voor een live ontmoeting met Fatima Cabral in Leuven. Fátima staat centraal in de film die Louise Amand maakte over alternatieven in de Braziliaanse Cerrado. 

We starten om 19u met de film van 3O minuten. Nadien is er gesprek en uitwisseling met Fatima Cabral. Louise Amand zal vertalen van Portugees naar Engels.

Iedereen is welkom. We nodigen expliciet ook boeren en leden van de Vlaamse CSA-beweging uit voor een uitwisseling over lokale antwoorden op een wereldwijd vraagstuk. Fátima bezoekt vooraf ‘CSA de Witte beek’ in Bierbeek, ter kennismaking met de Vlaamse CSA-beweging.

Waar? 

Café Belgaleiro
Goudsbloemstraat 50, 3000 Leuven
Belgaleiro is een Braziliaans – Belgisch café uitgebaat door een Braziliaans-Belgisch koppel. De ideale plek voor deze ontmoeting tussen 2 werelden.

‘A dream that we dream alone, is only a dream, a dream that we dream together becomes reality’

Fatima Cabral

Cerrado inspiration evening: in conversation with CSA pioneer Fatima Cabral from Brasilia

Tuesday 23 August – 19h , café Belgaleiro, Leuven

The Brazilian Cerrado, one of the most important ecosystems in the world, is being massively deforested by industrial farming practices. Meanwhile, about half of the Cerrado has already disappeared. But there is also a counter-movement. In 2016, Fátima founded Cabral Aprospera, a group of agro-ecological farmers who promote agroecology. Together they maintain 21 CSAs in capital Brasília.

Viva Cerrado, the Cerrado working group of Wervel vzw, invites you to a live meeting with Fatima Cabral in Leuven. Fatima is the central figure in the film that Louise Amand made about alternatives in the Brazilian Cerrado.

We start at 19h with the film of 30 minutes. Afterwards there is a conversation and exchange with Fatima Cabral. Louise Amand will translate from Portuguese into English.

Everyone is welcome. We explicitly invite farmers and members of the Flemish CSA movement for an exchange about local answers to a global issue. Fátima will visit beforehand ‘CSA de Witte beek’ in Bierbeek, to get acquainted with the Flemish CSA movement.

Where? 

Café Belgaleiro
Goudsbloemstraat 50, 3000 Leuven
Belgaleiro is a Brazilian – Belgian café operated by a Brazilian-Belgian couple. The ideal place for this meeting between 2 worlds.