Ga naar de inhoud

Op 24 maart stelt Luc Vankrunkelsven zijn twintigste boek voor op een avond in Genk georganiseerd door Wervel en Groen Genk. Ook wordt de inspirerende documentaire ‘Pé na terra’ op groot scherm getoond. Iets voor in jouw agenda te zetten?

OVER ‘Pé na terra’

Pé na terra is een agro-ecologische boerderij en CSA in de Cerrado die voedsel voorziet voor 60 gezinnen. Het is een voortrekker van de groeiende agro-ecologische beweging in Brazilië die tegengewicht biedt aan de industriële landbouw die vooral ontbost en biodiversiteit vernietigt.

In 2016 richtte Fátima Cabral van Pé na terra Aprospera op, een groep agro-ecologische boeren die agro-ecologie promoten en samen ondertussen 21 CSA’s onderhouden in hoofdstad Brasília.

In samenwerking met Wervel maakte Louise Amand de documentaire ‘Pé na terra/Voeten op de aarde’ over alternatieven in de Braziliaanse Cerrado waarbij Fátima centraal staat. Met Wervel brengen we al jaren het verhaal van de Cerrado en de sojateelt in Brazilië naar buiten, met zowel aandacht voor de waanzinnige ontbossing aan de ene kant als de diversiteit aan hoopgevende initiatieven aan de andere kant.

OVER ‘VERNIETIGING EN HERSTEL’

Luc Vankrunkelsven was voorjaar 2022 voor de 25ste keer op tournee in Brazilië. Hij ging in gesprek met de Belgische Ambassade in Brasília, sociale bewegingen, universiteiten en hogescholen.

Oorspronkelijk werkte Luc van 2003 tot 2008 voor een vernieuwende vakbond van familiale, kleine boeren in de drie zuidelijke staten van het land. Tijdens de tournee van 2009 werd hem met aandrang gevraagd om in Europa de Cerrado zichtbaar te maken. Als medewerker van Wervel nam hij deze taak ter harte. Via de publicaties van boeken, artikels, lezingen en acties werkt Wervel aan de zichtbaarheid van de Cerrado. Want Iedereen spreekt aan deze kant van de oceaan over de vernietiging van de Amazone, maar blijkbaar beseft bijna niemand dat we meer met de immense savanne van de Cerrado te maken hebben. De Amazone is bijzonder jong, 10.000 jaar oud, van na de laatste ijstijd. De Cerrado van 2 miljoen km2 is één van de oudste ecosystemen ter wereld, meer dan 45 miljoen jaar oud. De Amazone is voor 20 % vernietigd; de Cerrado voor 54 %. Niet alleen ecosystemen worden aangevallen; volkeren worden verjaagd, vermoord of vergiftigd. De Cerrado wordt vooral vernietigd voor monocultuur soja richting Europa en China. Rotterdam is de belangrijkste aanvoerhaven van deze soja voor het veevoer in Nederland en Vlaanderen. Terwijl in beide landen een hevig stikstofdebat woedt, wordt vergeten dat het stikstofprobleem vooral te maken heeft met de import van overzeese soja.

Vernietiging is wereldwijd. Er wordt niet alleen in Brazilië veel vernietigd. Het is helaas een fenomeen, waar we als Europeanen – dikwijls onzichtbaar – mee te maken hebben, ook al beseffen we het niet.

Luc is ook in gesprek met vele organisaties die aan herstel werken. Herstel van het bodemleven is hierin cruciaal. Daarom eindigt het boek met een gesprek met agro-ecoloog Jeroen Watté van Wervel over het belang van herstel van de bodem.

Vernietiging en herstel. Wat betekent Brazilië voor Europa? is uitgegeven bij Dabar-Luyten in Heeswijk (NL), ISBN 978-90-6416-462-0

Locatie

milieu-en-natuurcentrum-heempark

Hoogzij 7
3600 Genk