Ga naar de inhoud

Wervel begon in 2010 met een levendige Cerradogroep: een groep met vrijwilligers, Vlamingen en Brazilianen, die acties en communicatie ontwikkelen over de Cerrado en de tragische achteruitgang van dit belangrijke ecosysteem in Brazilië. Ook de Braziliaanse journalist Gabriela zet zich in voor de Cerrado. Wie is Gabriela, wat doet ze en waarom is die regio zo belangrijk voor haar? 

Foto: Gabriela in Jalapão, in Tocantins, een regio in Cerrado 

Kan je jezelf even voorstellen? 

Ik ben Gabriela Michelotti en ben afkomstig van São Paulo in Brazilië. Daar heb ik journalistiek gestudeerd en vele jaren gewerkt als verslaggever en redacteur voor een nationaal dagblad. Later begon ik te werken als communicatiespecialist voor milieu-NGO’s, zoals Greenpeace en Conservation International. Nu woon ik in Brussel sinds 2020 en werk ik er als communicatiespecialist.

Ik ken de Cerrado heel goed. Het deel van Brazilië waar ik vandaan kom, de staat São Paulo, is verdeeld in twee verschillende bioma’s: het Atlantische Woud en de Cerrado. We zijn dus gewend om naar het platteland te gaan en te zien wat daar nog over is van de savanne. Jammer genoeg is in de staat São Paulo het grootste deel ervan al omgezet in plantages en landbouwgronden. 

Wat doe je voor Wervel?

Ik werk als vrijwilliger voor de Viva Cerrado-groep bij Wervel. Met een groep vrijwilligers ontwikkelen we communicatiemateriaal, bedenken we acties en werken we met andere organisaties samen om het bewustzijn over de Cerrado in Europa te vergroten. 

Zelf wil ik vooral mensen inspireren en op de hoogte brengen over de situatie in Cerrado. Ik schrijf artikels en ben actief op sociale media via Viva Cerrado. Je kan ons volgen via de Viva Cerrado Website, Facebook, en Twitter

Op de website zal je binnenkort ook cases vinden over illegale ontbossing, vanuit een samenwerking met de Braziliaanse organisatie ISPN, die opkomt voor de rechten van de inheemse bevolking van de Cerrado.

Waarom is die regio zo speciaal voor jou?

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de natuur en ik heb veel natuurreservaten en nationale parken in de Cerrado bezocht toen ik in Brazilië woonde. Maar ik werd pas echt verliefd op de Cerrado toen ik naar Brasilia verhuisde, de hoofdstad van Brazilië, in het hart van de Cerrado. In die tijd was ik de communicatiemanager voor het Cerrado en Pantanal programma. De Pantanal is ook een buitengewoon waterrijk gebied en het grootste deel van dat water komt uit de Cerrado. In mijn jaren daar kwam ik in nauw contact met de natuur van de Cerrado, de schoonheid ervan, maar ook met de enorme bedreigingen waarmee de regio voortdurend wordt geconfronteerd.

Wat vind je dat mensen moeten weten over de Cerrado?

De Cerrado is minder bekend dan het Amazonegebied, maar minstens even belangrijk voor de natuur, het behoud van de biodiversiteit en de regulering van het wereldklimaat. Het wordt vaak een “omgekeerd bos” genoemd en slaat grote hoeveelheden koolstof onder de grond op via de diepe wortels van zijn vegetatie, waardoor het als een koolstofput wordt beschouwd.

Helaas worden de Cerrado-savannes in alarmerend tempo opgeofferd voor de uitbreiding van monoculturen van basisproducten zoals soja, katoen en veeteelt met alle gevolgen van dien voor mensen, wilde dieren en planten. In 2021 was er ook een recordaantal branden in de Cerrado (meer dan 50.000 geregistreerde branden in het droge seizoen) om land vrij te maken voor die plantages.

Het grootste deel van de soja die afkomstig is van ontbossing en omvorming van natuurgebieden in de Cerrado wordt ingevoerd door de EU, waar ze vooral wordt gebruikt als voer voor veeteelt (vooral varkens, kippen en melkkoeien). 23% van de soja die de EU invoert uit Latijns-Amerika is afkomstig uit de Cerrado. 70% van de ontbossings- en omzettingsvoetafdruk van de EU in verband met Zuid-Amerikaanse soja is in deze regio geconcentreerd.

Wat kunnen mensen doen?

Mensen kunnen druk uitoefenen op hun regeringen om effectieve wetten in te voeren die bedrijven die soja en andere grondstoffen uit de Cerrado-regio importeren, verplichten controles uit te voeren om er zeker van te zijn dat deze grondstoffen niet nog meer ontbossing in de Cerrado veroorzaken. 

Volgens de laatste berichten zal het langverwachte voorstel voor een nieuwe EU-wet ter bestrijding van ingevoerde ontbossing en omvorming helaas alleen betrekking hebben op bossen en niet op andere ecosystemen zoals savannes en graslanden. De EU zou zo de ogen sluiten voor de alarmerende voortdurende vernietiging van de Cerrado. De bescherming van savannes en andere natuurlijke ecosystemen in de nieuwe wetgeving is essentieel als de EU een echt doeltreffende nieuwe anti-ontbossingswetgeving ten uitvoer wil leggen die de watervoorraden, de mensen die in deze gebieden wonen en het wereldklimaat beschermt. 

Zie ook het nieuwe WWF-rapport ‘Savannes, graslanden, mangroven: de grootste slachtoffers van de EU

Wat kunnen mensen dus doen? Op de hoogte blijven, het verhaal over de Cerrado zoveel mogelijk delen en misschien tot op één van de activiteiten?

Volg Viva Cerrado:

Activiteiten: