Agroforestry is een verzamelnaam voor landbouwsystemen die de boom bewust opnieuw integreren in het landbouwbedrijf in combinatie met gewassen en/of vee omwille van de ecologische en economische interacties tussen de verschillende componenten in het agro-ecosysteem. Het vereist een goed ontwerp dat positieve interacties maximaliseert en negatieve minimaliseert. Doel is multifunctionele landbouw, ecologische intensivering, efficiëntere benutting van zonlicht, bodem en water en meer veerkracht. Agroforestry maakt deel uit van een agro-ecologische strategie.

Agroforestry is het tegengestelde doen van wat al een eeuw wordt aanbevolen aan boeren, namelijk het scheiden van bomen in het bos en van gewassen op het land.

Deze Franstalige documentaire over boslandbouw dateert uit 2009 maar blijft relevant. Aan de hand van het portret van vier agroforestry pioniers presenteert de film een overzicht van agroforestry, van traditionele praktijken tot vernieuwende ervaringen, waaronder vraagstukken over productie, winstgevendheid en het milieu.

We haalden de documentaire vanonder het stof en zorgden voor Nederlandstalige ondertitels.

Bekijk de documentaire