Ga naar de inhoud

Onlangs stelde Luc Vankrunkelsven zijn nieuwste boek voor: ‘Vernietiging en herstel: wat betekent Brazilië voor Europa?’ Lucs twintigste (!) boek gaat over de vernietiging van de Cerrado in Brazilië en hoe er aan herstel gewerkt kan worden. Luc was voorjaar 2022 voor de 25ste keer op tournee in Brazilië en ging uitvoerig in gesprek met tal van organisaties die proberen de bodem weer tot leven te brengen.

Over het boek

Luc Vankrunkelsven was voorjaar 2022 voor de 25ste keer op tournee in Brazilië. Hij ging in gesprek met de Belgische Ambassade in Brasília, sociale bewegingen, universiteiten en hogescholen.

Oorspronkelijk werkte Luc van 2003 tot 2008 voor een vernieuwende vakbond van familiale, kleine boeren in de drie zuidelijke staten van het land. Tijdens de tournee van 2009 werd hem met aandrang gevraagd om in Europa de Cerrado zichtbaar te maken. Als medewerker van Wervel nam hij deze taak ter harte. Via de publicaties van boeken, artikels, lezingen en acties werkt Wervel aan de zichtbaarheid van de Cerrado. Want Iedereen spreekt aan deze kant van de oceaan over de vernietiging van de Amazone, maar blijkbaar beseft bijna niemand dat we meer met de immense savanne van de Cerrado te maken hebben. De Amazone is bijzonder jong, 10.000 jaar oud, van na de laatste ijstijd. De Cerrado van 2 miljoen km2 is één van de oudste ecosystemen ter wereld, meer dan 45 miljoen jaar oud. De Amazone is voor 20 % vernietigd; de Cerrado voor 54 %. Niet alleen ecosystemen worden aangevallen; volkeren worden verjaagd, vermoord of vergiftigd. De Cerrado wordt vooral vernietigd voor monocultuur soja richting Europa en China. Rotterdam is de belangrijkste aanvoerhaven van deze soja voor het veevoer in Nederland en Vlaanderen. Terwijl in beide landen een hevig stikstofdebat woedt, wordt vergeten dat het stikstofprobleem vooral te maken heeft met de import van overzeese soja.

Vernietiging is wereldwijd. Er wordt niet alleen in Brazilië veel vernietigd. Het is helaas een fenomeen, waar we als Europeanen – dikwijls onzichtbaar – mee te maken hebben, ook al beseffen we het niet.

De auteur is ook in gesprek met vele organisaties die aan herstel werken. Herstel van het bodemleven is hierin cruciaal. Daarom eindigt het boek met een gesprek met agro-ecoloog Jeroen Watté van Wervel over het belang van herstel van de bodem.

Vernietiging en herstel. Wat betekent Brazilië voor Europa? is uitgegeven bij Dabar-Luyten in Heeswijk (NL), ISBN 978-90-6416-462-0. Te bestellen voor 12,5 euro via Luc: lucvankrunkelsven@scarlet.be.