Ga naar de inhoud

Ondanks twintig jaar onderzoek en dertien jaar commercialisering zijn de biotechbedrijven er met de genetische modificatie van gewassen niet of nauwelijks in geslaagd om de opbrengsten in de Verenigde Staten te verhogen. Dat stelt de Amerikaanse Vereniging van Bezorgde Wetenschappers (UCS) in een rapport dat de onderzoeksresultaten van meer dan twintig studies over maïs en sojabonen bundelt. "Na meer dan 3.000 veldproeven worden nog altijd maar twee gemodificeerde genen op grote schaal ingezet, en ze zijn er niet eens in geslaagd om de gewasopbrengsten te verhogen", oordeelt Margaret Mellon, directeur van het voedsel- en milieuprogramma van de UCS. "Die vaststelling wekt weinig vertrouwen over het toekomstpotentieel van deze technologie".

Herbicidentolerante sojabonen en maïs zouden geen hogere opbrengsten teweegbrengen in vergelijking met conventionele methodes. De insectenresistente maïs zou goed zijn voor amper 3,3 procent van de totale opbrengstverhoging sinds 1996, die geschat wordt op 28 procent. De grootste vooruitgang werd geboekt dankzij klassieke veredeling en andere landbouwpraktijken, aldus de auteurs van het rapport.

Ze sluiten niet uit dat wetenschappers er vroeg of laat toch in slagen om met transgene gewassen significant hogere gewasopbrengsten te realiseren. Maar het heeft zeker geen zin om genetische modificatie te ondersteunen indien dat ten koste zou gaan van technieken die in het verleden al wel hun nut bewezen hebben en dan vooral in ontwikkelingslanden, zo luidt het.

Volgens de UCS wijzen recente studies erop dat biologische landbouwmethodes, die het gebruik van pesticiden en kunstmest tot het absolute minimum beperken, de opbrengsten van gewassen in het zuidelijke deel van Afrika ruimschoots kunnen verdubbelen, en dat tegen een lage kostprijs. Daarom wordt aan het Amerikaanse landbouwministerie en de academische wereld de aanbeveling verstrekt om in de strijd tegen de honger vooral te investeren in dit soort strategieën.

"Het is absurd om de bijdrage van de biotechnologie aan de recente verhoging van gewasopbrengsten te ontkennen", stelt een woordvoerder van de Biotechnology Industry Organization. "Met tests bij ggo-boeren werd overvloedig aangetoond hoe groot de effecten zijn van transgene gewassen".

De UCS is een non-profitorganisatie die in 1969 gegroeid is uit een samenwerking tussen onderzoekers en studenten aan de Massachusetts Institute of Technology. De vereniging zou inmiddels 250.000 leden tellen die zich bezighouden met de link tussen doordachte wetenschap en de toekomst van onze planeet.

Meer informatie: Failure to Yield

bron: VILT, 24/04/2009